Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Procjena vrijednosti poduzeća

Mjesto održavanja:

Zagreb

Procjena vrijednosti poduzeća koristi se za potrebe investiranja, spajanja (M&A) ili kao dio internih mjera financijske kontrole. Posebno se naglašava korištenje prilikom izdavanja novih dionica, akvizicija novih kompanija ili redukcije poslovnih operacija kompanije.

7. svibnja 2020. 9-16h

Postoji više različitih pristupa analizi i vrjednovanju kompanija te je potrebno znati kada je i koja metoda najprihvatljivija. Jedna od češće korištenih metoda je metoda diskontiranja budućih novčanih tijekova, koja će biti detaljno prikazana u teoretskom i praktičnom smislu na seminaru. Seminar ‘Procjena vrijednosti poduzeća' će demonstrirati kako analiza kompanije nije apsolutna znanost nego da svojim dobrim dijelom počiva na interpretaciji i prosudbi.

Specijalistički seminar Procjena vrijednosti poduzeća dio je naprednog programa usavršavanja u području financija: Financijska Akademija

Predavač: Nikola Nikšić, CMC

Mjesto održavanja predavanja i radionica: TRINOM, Strojarska cesta 24, Zagreb

Sadržaj seminara:

 1. Osnove vrednovanja
  2. Terminologija i logika diskontiranja novčanih tijekova
 2. Korištenje diskontiranih novčanih tijekova prilikom procjene vrijednosti i isplativosti projekata
  3.1. Vremenska vrijednost novca
  3.2. NPV (neto sadašnja vrijednost)
  3.3. IRR (interna stopa povrata)
 3. DDM (dividend discount model)
  5. Izrada modela u MS Excelu
  6. Reorganiziranje financijskih izvještaja - kreativno računovodstvo, jednokratni utjecaji...
  7. Modeliranje budućih slobodnih novčanih tijekova (FCF) - ključne pretpostavke
  o    projekcija prihoda
  o    projekcija troškova
  o    plan investicija
  o    radni kapital
  8. Kapitalna struktura - struktura financiranja
  o    WACC (weighted average cost of capital)
  o    CAPM (capital asset pricing model)
  9. Determiniranje terminalne vrijednosti
  10. Scenario analiza i analiza osjetljivosti
 4. Provjera konzistentnosti dobivene valuacije - ključni pokazatelji i fundamentalna analiza
  12. Valuacija kompanije korištenjem multipli
  o    PE, PS, PB, EV/EBITDA...
  o    Valuacija na temelju usporedbe sa srodnim kompanijama

Cilj seminara Procjena vrijednosti poduzeća:

Polaznici će upoznati osnovne i napredne postavke procesa valuacije i modeliranja. Cilj seminara je i prikazati kako je procjena vrijednosti dinamična disciplina, snažno povezana s ekonomskom stvarnošću unutar koje kompanija djeluje te kako se mijenja vrijednost kompanije s promjenom uvjeta poslovanja. Uz konvencionalne tehnike valuacije, seminar pruža uvid i u alternativna rješenja, ovisno o okolnostima  unutar kojih se kompanija nalazi.


KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

1.790,00 kn+ PDV

Promotivna cijena za uplate do 29. travnja:

1.590,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Više info na linku: https://www.mirakul.hr/seminari/procjena-vrijednosti-poduzeca/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...