Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Pristup informacijama od javnog značaja – prava i obveze tijela javne vlasti

Mjesto održavanja:

Zagreb

U praksi još uvijek nisu dovoljno jasne zakonske obveze o pružanju informacija od javnog značaja koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a), Zakona o provedbi Opće uredbe i Zakona o pravu na pristup informacijama.

Postavlja se pitanja na koji način sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama davati javne podatke na korištenje, odnosno objaviti osobne podatke i informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, odnosno službenika za informiranje.

Prema zakonu, službenik za informiranje:
 • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
 • unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih zakonom.

Pravo na pristup informacijama omogućava građanima i pravnim osobama da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava. Zakon o pravu na pristup informacijama osigurava pristup informacijama koje posjeduju ili koje nadziru tijela javne vlasti, uređuje pravo na pristup informacijama, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu, ograničenja prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama...

»  Kako osigurati pravo na pristup informacijama s aspekta zakona koji reguliraju zaštitu osobnih podataka?

»  Što podrazumijeva nezakonito uskraćivanje pristupa informacijama?

»  Kako se provodi postupak po zahtjevu za pristup informacijama?

»  Koji legitimni interesi u određenim slučajevima ograničavaju pristup informacijama?

»  Koje kriterije uzeti u obzir kod ocjenjivanja da je došlo do zlouporabe prava na pristup informacijama?

Seminar je namijenjen službenicima za informiranje u državnim i javnim službama, službenicima u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te zaposlenima u pravnim osobama s javnim ovlastima, koordinatorima provedbe savjetovanja s javnošću te drugim službenicima koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama.

Program:
 • Obveze tijela javne vlasti i usklađenost sa zakonskom regulativom
 • Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?
 • Koje informacije dati /uskratiti korisnicima (posebice medijima)?
 • Postoje li rokovi rješavanja zahtjeva za pristup informacijama?
 • Tko je službenik za informiranje i koje su njegove obveze i ovlasti?
 • Objava obveznih podataka i tajni podaci
 • Test razmjernosti javnog interesa
 • Utvrđivanje zloupotrebe prava na pristup informacijama
 • Načelo javnosti i slobodnog pristupa
 • Pravodobnost, potpunost i točnost informacija
 • Privatnost i zaštita osobnih podataka
 • Prikupljanje podataka i pravo na privatnost
 • Objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću
 • Naknada za pristup informacijama
 • Dopuna i ispravak informacije
 • Pravo na ponovnu uporabu informacija
 • Inspekciji nadzor i prekršajne odredbe
 • Pitanja i odgovori sudionika

Termin održavanja:
Zagreb, 6. veljače 2020. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 14,00 sati

Predavač:
Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
750,00 kn (600,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 680,00 kn (544,00 kn + PDV).

Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...