Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima

Mjesto održavanja:

Zagreb

Novim Zakonom o vodnim uslugama uvodi se nadzor vodnog redarstva koji je sastavni dio isporučitelja i nadzire krajnje korisnike vodnih usluga. Vodno redarstvo mogu činiti djelatnici javnog isporučitelja. Vodni redar dodatno je ovlašten rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire. Po službenoj dužnosti, u slučaju povrede propisa, može pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere sukladno zakonskim propisima. Ako Zakonom o vodnim uslugama nije drukčije uređeno, na postupanja vodnih redara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu.

Termin održavanja:
Zagreb, 30. lipanj 2020. (utorak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava pod strogim epidemiološkim preporukama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i minimalna udaljenost od 2 metra između sudionika u dvorani.


Reforma vodnokomunalnog sektora s ciljem postizanja ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja

+

Praktični PRIMJERI u elektronskom obliku (na e-mail sudionika)

Što kada javni isporučitelj vodnih usluga nema zaposlenog vodnog redara pa se prijave zbog toga dostavljaju na postupanje komunalnom redaru?

Novim Zakonom o vodnim uslugama uvodi se nadzor vodnog redarstva koji je sastavni dio isporučitelja i nadzire krajnje korisnike vodnih usluga. Vodno redarstvo mogu činiti djelatnici javnog isporučitelja. Vodni redar dodatno je ovlašten rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire. Po službenoj dužnosti, u slučaju povrede propisa, može pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere sukladno zakonskim propisima. Ako Zakonom o vodnim uslugama nije drukčije uređeno, na postupanja vodnih redara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu.

Na postupanje vodnih redara odgovarajuće se primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu te Zakon o općem upravnom postupku.

Vodni redari mogu na licu mjesta naplaćivati i kazne, za lakše prekršaje od 10 do 50 tisuća kuna, a za teže od 30 tisuća do 300 tisuća kuna.

Dobro je znati:

 • Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.
 • Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.
 • Pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, kada je to određeno propisima o vodama, nadziru javni isporučitelji vodnih usluga putem vodnih redara.
 • Reforma vodnokomunalnog sektora ima za cilj postizanje ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako ne omogući provedbu nadzora vodnog redara.

Što u slučajevima kada javni isporučitelj vodne usluge nije uspostavio službu vodnog redarstva i zaposlio vodnog redara?

Kako obavljati poslove vodnih redara prema: Zakonu o vodnim uslugama, Zakonu o općem upravnom postupku, komunalnom gospodarstvu, donosimo na seminaru – saznajte sve o primjeni upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima koje šaljemo sudionicima na e-mail adresu.

Program seminara:

 • Zakonski okvir
 • Primjena novog Zakona o vodnim uslugama vezano uz djelatnost komunalnih redara
 • Najvažniji segmenti komunalnog gospodarstva
 • Nadzor vodnog redarstva
 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • Stranke i drugi sudionici postupka
 • Komunalni redari kao službene osobe u upravnom postupku
 • Razlozi za izuzeće službene osobe
 • Dokazivanje (isprave, saslušanje svjedoka, izjave stranaka, vještačenje, očevid)
 • Održavanje usmene rasprave i sastavljanje zapisnika
 • Računanje rokova
 • Oblici obavješćivanja stranaka (vrste dostave, elektronička dostava)
 • Rješenje i izvršenje rješenja
 • Pravni lijekovi i obnova postupka
 • Najčešće pogreške utvrđene inspekcijskim nadzorom
 • Primjeri rješenja i zaključaka u elektronskom obliku

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...