Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Prijava i priprema projekata na novi EU natječaj za mala i srednja poduzeća

Trajanje:

30. lipnja – 2. srpnja 2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb, FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Objavljen je do sada najveći natječaj za sufinanciranje projekata malih i srednjih poduzetnika iz EU fondova. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosit će 1.117.200.000 kuna, a natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava (ili do kraja programskog razdoblja – 31.12.2020.).

Kome je natječaj namijenjen?
Natječaj je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima koji imaju stvarnu potrebu širenja ili moderniziranja proizvodnje, onima koji u projekt svakako moraju krenuti sa ili bez bespovratne pomoći. Sredstva su predviđena za izgradnju i/ili adaptaciju poslovnih prostora i nabavu opreme, a visina sufinanciranja je 45% za male, a 35% za srednje poduzetnike. Uz osnovnu namjenu postoji mogućnost sufinanciranja i određenih konzultantskih usluga (s prosječno 50% bespovratnih sredstava).

Kako krenuti u projekt?
Ukoliko ste se pronašli u gornjem odlomku, potrebno je proučiti natječajnu dokumentaciju. Dokumentacija se nalazi na web stranici www.strukturnifondovi.hr/natjecaji
Dokumentacija je prilično opširna, kao i obrasci koji se predaju na natječaj. Kako bi sve napravili po pravilima, potrebno je imati dostatna znanja o pripremi i provedbi EU projekata. Mirakul Edukacijski centar nudi vam radionicu na kojoj ćete se upoznati s otvorenim natječajem i osnovnim pravilima pripreme i provedbe projekata, a dodatno, ukoliko želite, i operativno raditi na pripremi svog projekta.

Znači li ovo da ne treba angažirati stručnjake/konzultante?
Poduzetnici koji nemaju praktična iskustva u pripremi i provedbi projekta svakako će morati angažirati stručnu pomoć (izrada investicijske studije, marketinške strategije...), ali će sudjelovanje poduzetnika i njegovo razumijevanje projekta biti veće.

Sadržaj seminara:

Radionica se sastoji od 2 dijela:

1. Pravila u pripremi i provedbi projekat i natječajna dokumentacija - 1 dan
U ovom dijelu polaznici će steći osnovne informacije o pravilima i procedurama u pripremi i provedbi EU projekata, posebno o onim pravilima i procedurama koje se odnose na natječaj za sufinanciranje projekata malih i srednjih poduzetnika (sadržaj obrazaca, dodatna dokumentacija, provođenje nabave, izvještavanje i dr.).
Osim toga, detaljno će se upoznati s objavljenim natječajima „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP" i „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu".

2. Priprema logičke matrice, sažetka projekta i proračuna - 2 dana
U drugom dijelu polaznici će u suradnji s mentorima raditi na izradi osnovne dokumentacije (logička matrica, sažetak projekta i proračun) za vlastite projekte koje žele prijaviti na natječaj.
Po završetku ovog modula polaznici će imati pripremljen sažetak projekta i osnovni proračun vlastitog projekta.

Detaljan opis sadržaja:

1. dan (30. lipnja):
Uvod u EU fondove i sufinanciranje - EU programi i proračun
Hrvatska i EU fondovi - naučene lekcije iz dosadašnjeg korištenja i raspoloživi fondovi
Predstavljanje natječaja ‘Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje i opremu' i ‘Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP':

 • svrha i cilj natječaja
 • pokazatelji koje je potrebno ispuniti u projektu
 • prihvatljivi prijavitelji
 • prihvatljive aktivnosti
 • prihvatljivi troškovi
Predstavljanje dokumentacije koju je potrebno ispuniti i prikupiti za prijavu na natječaj:
 • Prijavni obrazac
 • Proračun
 • Investicijska studija
 • Marketing strategija
 • drugi obrasci
Metodologija prijave projekta

2. dan (1. srpnja):
Što je projektni ciklus, kako se upravlja projektnim ciklusom i zbog čega je to važno za naše projekte
Predstavljanje projekata od strane polaznika
Izrada logičke matrice za projekte koje polaznici žele prijaviti i analiza izrađenih logičkih matrica (samostalni rad polaznika pod mentoriranjem predavača)
Priprema prijavnog obrasca:

 • svrha i opravdanost projekt
 • provedbeni kapaciteti
 • održivost projekta
 • ciljevi i pokazatelji projekta
Izrada prijavnog obrasca za projekte koje polaznici prijavljuju (samostalni rad polaznika pod mentoriranjem predavača)

3. dan (2. srpnja):
Analiza izrađenih prijavnih obrazaca
Priprema proračuna za projekt:

 • prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
 • svrha pojedine proračunske stavke
 • obrazloženje procijene troška
 • povezanost s aktivnostima projekta
Izrada proračuna za projekte polaznika (samostalni rad polaznika pod mentoriranjem predavača) i analiza izrađenih proračuna
Uvod u pripremu i popunjavanje investicijske studije
Uvod u pripremu i popunjavanje marketing strategije
Uvod u pripremu i popunjavanje financijske konstrukcije projekta
Pregled ostalih dokumenata (Izjava o usklađenosti s uputama za prijavitelje, Skupna izjava, Izjava o nekažnjavanju, Izjava o korištenim potporama...)

Predavač:
Jean-Pierre Maričić
konzultant je za pripremu i provedbu projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova i predavač na seminarima o EU fondovima te na učilištu Experta na studiju ‘EU project manager'. Diplomirao je pedagogiju na Teološkom fakultetu, a najveći dio radnog iskustva proveo je na programima potpore malom i srednjem poduzetništvu. Na pripremi i provedbi EU projekata radio je kao dio projektnog tima u Poduzetničkom inkubatoru BIOS, kao konzultant za EU projekte za ĐĐ Kotlovi, Lučku upravu Osijek i Luku Bar, te kao predavač na seminarima koji su se održavali u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji. Koautor je programa ‘EU project manager' u trajanju od 100 sati, te publikacija „Prvi korak u poduzetništvo" (za poduzetnike početnike) i „Investicijski vodič Osječko-baranjske županije".

Ciljna skupina polaznika:
Djelatnici i voditelji poduzetničkih centara, inkubatora i tehnoloških parkova, poduzetničkih i poslovnih zona, lučkih uprava, tijela regionalne i lokalne uprave i samouprave, poslovni konzultanti i project manageri, direktori i članovi uprava tvrtaka koje ispunjavaju uvjete za EU fondove, mali i srednji poduzetnici (kao potencijalni suradnici na projektima), trgovačka društva čije je poslovanje vezano uz opće društvene koristi, znanstvene i obrazovne institucije, neprofitne i nevladine udruge i zadruge te svi ostali zainteresirani.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovita cijena seminara za sva 3 dana iznosi 3.290,00 kn + PDV.
Promotivna cijena za  uplate do 24. lipnja iznosi 2.990,00 kn + PDV.

Redovita cijena seminara za 1. dan iznosi 1.590,00 kn + PDV.
Promotivna cijena za uplate do 24. lipnja iznosi 1.390,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Prijave:
Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...