Kontakt podaci

Logiko d.o.o.

Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb

Tel: 01 6602 557
Fax: 01 6602 557

E-mail: info@logiko.hr
Web: www.poslovni-seminari.com

O ustanovi

Pregovarač cni pojas (Black Belt Negotiator)

Trajanje:

17-18.11.2016 (9,00 - 16,00 h)

Cijena:

3790,00 Kn + PDV

Mjesto održavanja:

Centar, Importanne Galleria, Iblerov trg 10

Naši ciljevi se često preklapaju sa tuđim ciljevima i ako ih želimo postići pristupamo pregovorima. Alternativa pregovorima je rat – koji se ne preporuča niti u Umijeću ratovanja od Sun Tzua. Znam, Znam... - S dobavljačima i kupcima je teško, ali bez njih još teže jer ne možemo sve sami, a činjenica je da se preko 2/3 roba u svijetu prodaje nagodbom tj. pregovaranjem. Dakle, naučimo kako pregovaraju pregovarači sa crnim pojasom...

Cilj:

 • Cilj ovog treninga je da steknete ili obnovite vještine pregovaranja s dobavljačima/kupcima u svakodnevnim i/ili godišnjim pregovorima.
 • Ovaj trening će vam pomoći da budete efikasniji i postižete osobne i poslovne ciljeve i na taj način postanete uspješniji i zadovoljniji i...
 • ...da postanete PREGOVARAČ CRNI POJAS

Kome je seminar namijenjen:

 • Seminar je namijenjen menadžerima i direktorima
 • profesionalcima u nabavi/prodaji i onima koji u svojem poslu pregovaraju 
 • poduzetnicima i svima onima koji žele biti uspješniji u pregovaranju i komuniciranju

Što će polaznici naučiti:

 • Kako pregovarati sa teškim osobama?
 • Kako zaobići NE?
 • Kada izaći sa ponudom?
 • Kako komunicirati i upravljati konfliktima unutar pregovaračkog procesa?
 • Kako pregovarati iz jake i slabe pozicije?
 • Kako se pripremiti i kako priprema utječe na rezultate pregovora?
 • Kompromis i kako se koristiti ustupcima?
 • Koja je razlika između nagovaranja i pregovaranja?
 • Koje su i kako se koristiti različitim strategijama u pregovorima?
 • Kako odrediti ciljeve u pregovorima?
 • Savjeti za pregovore u nabavi
 • Što je i kako koristiti pregovarački Jiu-Jitsu?

Sadržaj:

Komunikacija:

 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Savjeti za aktivno slušanje - “Pobjednici su oni koji znaju kad se valja boriti, a kada ne.” Sun Tzu. Umijeće ratovanja)
 • Tehnike postavljanja pitanja
 • Savjeti za telefonsko i e-mail pregovaranje

Ciljevi u pregovorima:

 • Kako odrediti ciljeve?
 • Ciljevi u pregovorima s dobavljačima
 • Zašto su važni ciljevi u pregovorima?
 • Vrijeme u pregovorima Prijatelj ili neprijatelj

Osnivna pravila pregovaranja:

 • Priprema i kako ona utječe na rezultate pregovora? (“Sudjelujući u pripremama bitaka, shvatio sam da su planovi beskorisni, ali da je planiranje nezamjenljivo.” Dwight D. Eisenhower)
 • Koja je uloga vremena u pregovorima?
 • Pregovaračka moć i kako se s njom nositi u pregovorima?
 • Varijable u pregovaranju
 • Kompromis i/ili win-win (“...u ratu je najbolje nastojati neku zemlju zauzeti netaknutu; manje je korisno razoriti je.” Sun Tzu, Umijeće ratovanja)

Pregovori u nabavi/prodaj:

 • Što je to BATNA i kako ju osnažiti?
 • S kim pregovaramo? Suradnja – dvostruka pobjeda (“Da se protivnička armija svlada bez borbe, najbolje je od svih umijeća.” Sun Tzu, Umijeće ratovanja)
 • O čemu pregovaramo u nabavi?
 • Vještine jačanja pregovaračke pozicije
 • Pregovarački Jiu-Jitsu
 • Savjeti za uspješno pregovaranje po Harveyu Mackay

Metode:

Polaznici će biti poticani da aktivno sudjeluju u timskim aktivnostima kao što su timske diskusije i prezentacije, poslovne igre i simulacije pregovora

Praktični dio radionice:

 • Polaznici će sudjelovati u vježbama komunikacije kako bi osvijestili moć percepcije, slušanja te neverbalne komunikacije.
 • Isto tako će kroz vježbu naučiti kako odrediti ciljeve u pregovorima.
 • Vježbe pojedinačnog pregovaranja te grupna vježba pregovaranja uz video snimanje
 • Video predavanje u Harvardskoj metodi pregovaranja.

O treneru:

Antonio Zrilić - Certificirani je SAP konzultant za logistiku i nabavu te je sudjelovao na mnogim domaćim i međunarodnim projektima uvođenja SAP sustava u poduzećima iz raznih djelatnosti. Posjeduje i višegodišnje iskustvo na području edukacije i razvoja menadžmenta iz logistike i nabave. Specijalizirao se za teme iz logistike i nabave, a uz to je autor jedinstvenih treninga kao što je Kako smanjiti zalihe u 6 koraka i Pet vještina za vođenje nabave te programa StockOptimizer (smanjenje zaliha i naručivanje). Do sada je održao takve treninge za više od 200 kompanija različitih branši na otvorenim treninzima i in-house radionicama. Predaje na visokoj školi na studiju logistike. Do sada je za potrebe različitih tvrtki osmislio i proveo više uspješnih projekata. vezanih uzoptimizaciju troškova u logistici. Suradnik je više stručnih časopisa i publikacija (Business.hr, Eukonomist, Poslovni savjetnik, Lider, Progressive magazin, Infotrend). Nosilac je certifikata „Green Belt Six Sigma“. Član je Udruge poslovnih savjetnika te Udruge za upravljanje lancem opskrbe i Hrvatske udruge za nabavnu djelatnost.

 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...