Kontakt podaci

Littera

Littera
Šmidhenova 20
10430 Samobor

Tel: 01/3362-865; 01/3363-170

E-mail: littera@zg.t-com.hr

O ustanovi

Predškolski tečajevi stranih jezika

Mjesto održavanja:

Samobor

Osnovni cilj predškolskih tečajeva je razvijanje pozitivnog stava prema učenju stranih jezika, te razvijanje vještine slušanja i izgovora kroz pjesme, igre i recitacije

Nastava je osmišljena u obliku igraonice, pa djeca usvajanje stranog jezika ne doživljavaju kao obvezu, već kao igru i zabavu kojoj se uvijek rado vraćaju.

Iako je predškolski tečaj fokusiran na slušanje i govorenje, aktivnosti kao što su crtanje, bojenje, nadopunjavanje slika po točkicama, crtanje osnovnih oblika , grafomotoričke vježbe potrebne kasnije za pisanje slova, igre spajanja i koncentracije pridonose boljoj pripremljenosti djece za školu, te razvijaju samopouzdanje i metakognitivno znanje djece. Razne kratke dramatizacije, igrokazi i mini-predstave bitne su za kreativno izražavanje djece - na oglednim satima za roditelje oni su ponosni na naučeno. Stoga preporučamo roditeljima da povremeno pogledaju dječje radove na panoima, prolistaju knjige i bilježnice i podrže svojeg malog đaka.

  • tečaj je namjenjen uzrastu od 4 do 7 godina
  • nastava se održava u našim prostorima u centru Samobora i u vrtićima na području Samobora i Svete Nedjelje
  • posebni program za predškolce English Drama Group odobren od Ministarstva prosvjete i športa
  • trajanje tečaja: 2 x 1 sat tjedno - 65 sati (u vrtićima) ili 70 sati (u našim učionicama) u šk. godini

Škola za strane jezike Littera u nastavi primjenjuje sva pozitivna svjetska dostignuća u metodici nastave stranih jezika, uz uporabu kvalitetnih suvremenih nastavnih materijala, te audio i vizuelnih nastavnih pomagala. Svjesni smo potrebe znanja stranih jezika i interkulturalnih vještina, kako bi se olakšao protok znanja i ideja, te postiglo bolje razumijevanje ljudi širom svijeta. U svrhu postizanja tih ciljeva, polaznicima garantiramo visoku kvalitetu nastave, koju postižemo orijentiranošću prema polaznicima i njihovim potrebama, uz inovativne nastavne metode, poticajno i ugodno okruženje za učenje stranih jezika, te stručnošću i motiviranošću osoblja.

Naša nastava zasniva se na činjenici da učenje mora pružati zabavu i biti izazov. Promovira se učenje putem izvedbe radnje (learning by doing), te potiče aktivno uključivanje polaznika u proces učenja. Aktivno promišljanje procesa učenja potrebno je da bi se postiglo da polaznici budu efektivniji učenici, te lakše postižu svoj krajnji cilj - znanje stranog jezika, kompetencija u svim jezičnim vještinama: govorenje, slušanje, čitanje i pisanje.

I ne samo to - upisom tečaja stranog jezika u Litteri znači i druženje s ljudima koji imaju isti interes - to može biti i početak novog prijateljstva ili pak poslovnog kontakta.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...