Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr

O ustanovi

Porezni specijalist

Mjesto održavanja:

Zagreb

Upisom u obrazovni program Porezni specijalist steći ćete praktična znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak.

Polaznici će znati odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru te procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću. Predavači su stručnjaci iz prakse s dugogodišnjim iskustvom u području poreza, financija, računovodstva te prava.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
•    Odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru,
•    Procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću,
•   Analizirati financijske izvještaje s poreznog aspekta primjenjujući hrvatske i međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
•    Upotrijebiti relevantne financijske pokazatelje i porezne tehnike u poslovnom odlučivanju
•    Utvrditi poreznu obvezu poduzeća sukladno zakonskoj regulativi
•    Sastaviti sve vrste poreznih prijava (godišnju prijavu poreza na dobit, poreza na dohodak te prijavu poreza na dodanu vrijednost) s ciljem postizanja ušteda
•    Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Program je namijenjen:
•    poduzetnicima i menadžerima
•    djelatnicima u knjigovodstvu i financijama
•    pravnicima

Trajanje programa: 150 šk.sati (2 puta tjedno po 5 šk.sati)
Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma: Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura: Obvezna literatura uključena je u cijenu programa
 
Ispit
Provjera znanja se sastoji od 2 dijela:
 • pisanje završnog rada i prezentacija - polaznik u dogovoru s mentorom odabire temu za pisanje završnog rada.
 • pismeni ispit - pismeni ispit polaže se nakon odslušanog programa.
Nastavni program
 
Porezni sustav i porezna politika
 • Porezni sustav RH
 • Porezni obveznik
 • Porezna tijela i porezni nadzor
 • Upravni postupak i upravni spor
 • Svrha i uloga poreznog specijaliste u poduzeću
 • Zaštita i sigurnost na radu
 • Pravo trgovačkih društava
Trgovačko društvo
 • Dioničko društvo (d.d.)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću(d.o.o.)
 • Obrt
 • Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija
Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka (RDG)
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Hrvatski standardi financijskog izvješćivanja (HSFI)
 • Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (MSFI)
 • Predaja izvještaja i ostale dokumentacije
 • Revizija
Porezno pravo u Republici Hrvatskoj 
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Neizravni porezi i carine
 • Porez na promet nekretnina
 • Transferne cijene
 • Financiranje jedinica lokalne, regionalne samouprave
Više informacija na www.izm.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...