Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Šubićeva 42/1
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: info@dashofer.hr
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Popis imovine i obaveza - inventura

Upis:

10.12.2012

Cijena:

1499,00 Kn + PDV

Mjesto održavanja:

Zagreb

Obveza provođenja inventure, odnosno popisa imovine i obveza, propisana je Zakonom o računovodstvu i Općim poreznim zakonom.

Propisana je obveza godišnjeg popisa na kraju poslovne godine te u slučajevima promjene cijena proizvoda i robe, statusnih promjena, otvaranja stečaja ili likvidacije i kod prestanka djelatnosti. Obveznici primjene godišnjeg i ostalih popisa i imovine (pod čime se misli na robu, dugotrajnu imovinu, materijal, sitan inventar, robu na putu, nedovršenu proizvodnju, novčana sredstva i sl.) i obveza (pod čim se misli na stanje dobavljača, kredita, i sl.) su; - prema ZOR-u sve pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit - prema OPZ-u svaka osoba koja je kao takva određena zakonom kojim se uređuje pojedina vrsta poreza. Kazne za neprovođenje popisa su 10.000-100.000 za poduzetnika, te 10.000-50.000 za odgovornu osobu.

Predavač: Mira Ognjan dipl.oec.

Stalni je  sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Zaposlena je na poslovima profesora knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu.  Preko 15 godina prati kompletnu regulativu s područja računovodstva.Sudjelovala je u poslovnim edukacijama različitih tema.

Namjena seminara
Educirati polaznike o kvalitetnom organiziranju i provođenju popisa imovine i obveza kako bi popis bio kvalitetna podloga za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. Na seminaru će se prezentirati kompletna dokumentacija vezana uz inventuru. Te izrada Elaborata popisa. Također, biti će prikazan računovodstveni i porezni tretman popisnih razlika uz tehnike knjiženja istih.

Ciljna skupina
Poduzetnici (fizičke i pravne osobe)
Neprofitne organizacije
Proračunski korisnici

Raspored seminara
08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-10:30
Svrha popisa
Vrste popisa
Organizacija popisa

10:30-11:00 Pauza za kavu

11:00-13:30
Popis imovine i obveza Popis i procjena dugotrajne imovine (sukladno HSFI, MRS i MSFI)
Popis i procjena dugotrajne financijske imovine i potraživanja
Popis i procjena zaliha
Popis i utvrđivanje kratkotrajnih potraž.
Popis gotovog novca, instrumenata plaćanja i stranih sredstava plaćanja
Popis obveza
Popis tuđe imovine i izvanbilančnih zapisa
Popis imovine izvan poduzetnika

13:30-14:30 Pauza za ručak

14:30-15:00
Popisne razlike
Elaborat o obavljenom popisu
Usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja

15:00-16:00
Porezni i računovodstveni tretman poreznih razlika
Knjiženje popisnih razlika
Pitanja

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...