Kontakt podaci

Suvremeno učilište u Splitu

Suvremeno učilište u Splitu
Put brodarice 6
21000 Split

Tel: 021/323-077
Fax: 021/323-078

E-mail: admin@suvremenouciliste.hr
Web: www.suvremenouciliste.hr

O ustanovi

Poduzetništvo

Mjesto održavanja:

Split

Poduzetništvo temeljeno na malim i srednjim poduzećima predstavlja jedan od ključnih čimbenika svakog uspješnog gospodarstva.

Poduzetništvo

Stoga je i razumljivo što u svim zemljama mala i srednja poduzeća koja po svom broju dominiraju u strukturi gospodarstva, danas imaju veoma važnu ulogu. Međutim, da bi ta poduzeća bila uspješna nužno je da njihovi utemeljitelji imaju kvalitetne analize tržišta, precizne kalkulacije troškova i cijena, da znaju izabrati efikasne tehnologije, angažirati adekvatne ljudske potencijale, pripremiti menadžerski tim, te sve to uobličiti u adekvatan business plan. Sve su to složeni zadaci kojima bi potencijalni poduzetnici morali ovladati u ćemu stručno usavršavanje i osposobljavanje ima bitnu ulogu. Većina novoosnovanih poduzeća, pored entuzijazma i marljivosti svojih utemeljitelja, propada upravo stoga što njihovi utemeljitelji nisu bili osposobljeni za kvalitetno vođenje tih poduzeća. Svrha je ovog programa da one koji prvi puta osnivaju svoje poduzeće osposobi da to izvedu uspješno, a one koji su ga već osnovali da ga još uspješnije vode.

Cilj i namjena programa

Cilj programa je sticanje osnovnih znanja iz poduzetništva kako bi se osposobili za:

  • kvalitetnu provedbu svih nužnih aktivnosti u osnivanju poduzeća,
  • kvalitetnu provedbu svih nužnih aktivnosti u osnivanju poduzeća,
  • kvalitetnu provedbu svih nužnih aktivnosti u osnivanju poduzeća,

Program je namijenjen onima koji žele osnovati vlastito poduzeće.

Nastavni plan

Nastavni plan je koncipiran tako da polaznicima pruži temeljna znanja iz onih tematskih cjelina koje su značajne za osnivanje i vođenje poduzeća. 

Nastavni predmeti

- Osnove poduzetništva
- Pokretanje novog posla
- Business plan
- Poduzetnička infrastruktura
- Financijsko poslovanje
- Strategija novih poslova
- Osnove vanjskotrgovinskog poslovanja
- Poduzetnička etika
- Osnove trgovačkog prava
- Osnove računovodstva
- Praktični rad

Predavački tim

Predavački tim čine poznati stručnjaci u ovom području, mentori - poduzetnici iz uspješnih tvrtki, te gosti-predavači.

Minimalni uvjeti za upis u program su:

  • 20 godina života,
  • završena srednja stručna sprema u četverogodišnjem ili iznimno trogodišnjem trajanju.

Izvođenje nastave

Program će se izvoditi konzultativno - instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe. Ovisno o sadržaju pojedinog nastavnog predmeta isti će se izvoditi u frontalnim, skupnim i individualnim oblicima rada. Osim skupnih i pojedinačnih konzultacija sadržaj predmeta ostvarivat će se kroz terenski rad, seminarske radove i praktične vježbe. Nastava se izvodi  5 dana u tjednu po 4 sata tijekom 16 tjedana.

Praktični rad

Pored nastave u učionici, polaznici se obrazuju i kroz praktični rad. Praktični rad realizira se u raznim poduzećima kroz 7 sati rada dnevno tijekom 3 radna tjedna, a prema posebnom programu.

Ispiti

Iz svakog predmeta polaže se pismeni ili usmeni ispit. Ispiti se polažu u roku od 10 do 15 dana po završetku nastave iz pojedinog predmeta. Polaznik koji nije položio ispit u utvrdenom roku može taj ispit polagati u slijedećim rokovima koji će se održavati svakog mjeseca.

Završni ispit

Uspješnim polaganjem svih predmeta polaznik stjeće uvjete za polaganje završnog ispita, a koji se sastoji iz:

  • izrade pismenog završnog rada na temu koju polaznik bira u dogovoru s mentorom iz predmeta Poslovna strategija, Menadžement malog businessa ili Marketing,
  • usmene obrane završnog rada pred Povjerenstvom za završni ispit.

Polaznik koji uspješno položi završni ispit dobija uvjerenje o usavršavanju ili osposobljavanju koje može upisati u radnu knjižicu.

Početak nastave

Nastava započinje prema rasporedu koji će se na vrijeme dostaviti svim polaznicima.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...