Kontakt podaci

Body & Mind Studio Pilates

Body & Mind Studio Pilates
Ul. Grada Mainza 24
10000 Zagreb

Tel: 01/3490-433
Fax: 01/3490-433

E-mail: studio@bm-pilates.com
Web: www.bm-pilates.com

O ustanovi

Pilates certifikacijski programi

Mjesto održavanja:

Črnomerec

'Ne postoji klijent koji ne može, već instruktor koji ne zna.' Mirela Anić

LEVEL 1 SEMINARI

INTENSIVE MAT-PLUS - IMP

IMP certifikacijski seminar osigurava temeljna znanja i vještine koji su potrebni za učinkovito vođenje grupnih i privatnih pilates programa. Ovaj seminar pokriva ukupni repertoar pilatesa na podlogama, osnovnog i srednjeg stupnja intenziteta (Essential, Intermediate Matwork). Ujedno se u isti integrira rad sa malim rekvizitima kako bi predstavile raznovrsnije opcije temeljnih vježbi te specifične modifikacije, adresirane različitim potrebama klijenata.

Nastavni plan IMP seminara pokriva:

Strukturu programa za personalne i grupne programe
Osnovni i srednji stupanj pilatesa na podlogama te njihovu progresiju tzv. Power Workout
Vježbe sa gumom (flex band), obručem (fitness circle) te malom bačvicom (arc barrel)
Efikasnu instruktorsku komunikaciju i obzervaciju, verbalne i taktilne upute i korekcije te vizualizacije, a sve kako bi se povećala učinkovitost klijenata i održala njihova motiviranost
Modifikacije za specifične tipove tijela, postura i nivoa kondicije
Dodavanje dodatnih otpora sa ciljem intenziviranja vježbi
Teorijski i praktični prikaz posturalne analize
Programiranje treninga, metodika
63 vježbe sa velikim brojem modifikacija i progresija
Detaljan opis svih početnih pozicija vježbi, cjeloviti prikaz kompletne kretne sekvence te njihova biomehanička analiza
Trajanje seminara:

Seminar pokriva 40 sati teorije i prakse, koji se održavaju u 2 tjedna ili 3 vikenda. Polaznici će ujedno morati proći 10 sati obzervacije, 30 sati fizičkog treninga te 15 sati instruktorskog rada, što ukupno pokriva 95 sati.

Edukacijski materijali:

IMP edukacijski materijali obuhvaćaju dva priručnika sa slikama te detaljnim objašnjenjima svih vježbi te 4 DVD naslova, od čega jedan sa gumom, a jedan sa obručem.

Matwork & Reformer Support Material Book, Mat-Plus Course Package (Comprehensive Matwork Manual, 4 DVDs: Essential, Intermediate Matwork, Sculpt & Tone, Fitness Circle Challenge).

(CECs: 4.0 STOTT PILATES)

INTENSIVE REFORMER - IR

IR certifikacijski seminar podučava kako dizajnirati i voditi osnovni i srednji stupanj pilatesa na reformer spravi, kako grupne tako i personalne treninge. Iako se IR može slušati prije IMP seminara, preporuka je da se IMP odsluša prvi.

Nastavni plan IR seminara pokriva:

Specifičnosti korištenja reformer sprave s ciljem povećnja stabilnosti i snage torza te jačanja periferije tijela, povećanja stabilnosti i mobilnosti zglobova, balansa i koordinacije
Dizajniranje grupnih i individualnih treninga
Osnovni i srednji stupanj reformer repertoara te progresivni Power Workout
Efikasnu instruktorsku komunikaciju i obzervaciju, verbalne i taktilne upute i korekcije te vizualizacije, a sve kako bi se povećala učinkovitost klijenata i održala njihova motiviranost
Modifikacije za specifične tipove tijela, postura i nivoa kondicije
Teorijski i praktični prikaz posturalne analize
Programiranje treninga, metodika
122 vježbe sa velikim brojem modifikacija i progresija
Detaljan opis svih početnih pozicija vježbi, cijeloviti prikaz kompletne kretne sekvence te njihova biomehanička analiza
Trajanje seminara:

Seminar pokriva 50 teorijskih i praktičnih nastavnih sati, koji se održavaju kroz 3 tjedna ili 4 vikenda. Polaznici ujedno moraju proći 10 sati obzervacije, 40 sati fizičkog treninga te 25 sati instruktorske prakse, što ukupno iznosi 125 sati.

Edukacijski materijali:

IR seminar obuhvaća tri priručnika, od čega je jedan potreban i za IMP te ga nije potrebno kupiti dva puta (Matwork & Reformer Supporting Material Book). Ujedno uključuje dva DVD izdanja sa detaljnim prikazima vježbi i modifikacija.

Essential Reformer Manual, Intermediate Reformer Manual, Essential and Intermediate DVDs.

(CECs: 5.0 STOTT PILATES)

Predznanje za Level 1 seminare, IMP i IR:

STOTT PILATESTM škola preporuča da polaznici seminara poznaju osnove funkcionalne anatomije, da su pohađali minimalno 30 pilates treninga te da imaju minimalno tri godine instruktorskog iskustva (sport, fitness, ples...). Prethodno znanje i iskustvo u treningu pomoći će polaznicima u bržem savladavanju složene pilates materije, no nisu uvijet. Stoga seminaru mogu participirati i polaznici bez ranije navedenog iskustva, a koji će morati uložiti više teorijskog i praktičnog učenja kako bi zadovoljili zahtjeve za polaganje certifikacijskog ispita.

 

LEVEL 2 SEMINARI

ADVANCED MATWORK - AM

AM certifikacijski seminar je jednodnevni seminar koji obuhvaća 6 sati edukacije. Pokriva 13 vježbi naprednog stupnja pilatesa na podlogama, dodatnu razradu vježbi srednjeg stupnja (ukupno 46 vježbi) te nudi niz opcija za daljnje inzenziviranje vježbi, namijenjenih klijentima visokog nivoa kondicije. Uči cjelovitost kretnih struktura te njihovu biomehaničku analizu.
Seminar zahtjeva od polaznika zavidan postotak snage, balansa i koordinacije. Prije ovog seminara potrebno je odslušati IMP.

Edukacijski materijali IMP seminara vrijede za AM seminar, uz dodatak Advanced Matwork Pilates DVDa.

(CECs: 0.6 STOTT PILATES)

ADVANCED REFORMER - AR

AR certifikacijski seminar kroz 18 nastavnih sati tj. 3 edukacijska dana, uči kako koristiti reformer spravu i njezine dodatke s ciljem intenziviranja treninga za visoko kondicionirane klijente (vrhunske sportaše, plesače, vježbače visokog stupnja intenziteta). 70 vježbi naprednog programa na reformer spravi zahtjevaju visok stupanj snage, stabilnosti, mobilnosti i koordinacije. Ovaj seminar nudi dodatne načine intenziviranja vježbi, detaljne prikaze kretnih struktura i njihovu biomehaničku analizu.
Prije ovog seminara potrebno je odslušati IR seminar.

Edukacijski materijali pokriveni su IR seminarom, uz dodatak jednog priručnika i DVD naslova; Advanced Reformer DVD i Advanced Reformer Manual.

(CECs: 1.8 STOTT PILATES)

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...