Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Pekar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko trogodišnje obrazovanje za osnovne poslove pekara.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti: 

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom
  • liječničko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti
  • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u pekarstvu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/03-01/66
Ur. broj: 533-02-02/5-04-6 od 10.ožujka 2004.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Povijest
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Etika/Vjeronauk
Strani jezik I.
Računalstvo
Matematika u struci
Higijena i sanitacija
Osnove prirodnih znanosti
Marketing
Proizvodni procesi u pekarstvu i.
Proizvodni procesi u pekarstvu ii.
Čuvanje i transport pekarskih proizvoda
Marketing
Kultura komunikacije i usluživanja
Praktična nastava u školi
Praktična nastava u radnom procesu
Izborna nastava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...