Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Krapina

Pučko otvoreno učilište Krapina
Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13
49 000 Krapina

Tel: 049/370-561
Fax: 049/370-561

E-mail: pou-krapina@kr.t-com.hr
Web: www.krapina.net

O ustanovi

Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Trajanje:

8 sati

Mjesto održavanja:

Krapina

Cilj osposobljavanja je polaznika upoznati sa preventivnim mjerama zašite osoba i imovine od požara i naučiti što napraviti ukoliko do požara dođe.

Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema verificiranom programu Ministarstva prosvjete i športa Pučko otvoreno učilište Krapina provodi prema potrebama poslodavaca.


Stručno uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...