Kontakt podaci

RRiF Učilište za poduzetništvo

RRiF Učilište za poduzetništvo
Vlaška 68
10000 Zagreb

Tel: 01 4699 726
Fax: 01 4699 703

E-mail: uciliste@rrif.hr
Web: www.rrif.hr

O ustanovi

Osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova

Temeljem članka 13. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (Nar.nov., br. 112/00.) i čl. 54. Statuta, RRiF učilište za poduzetništvo, Zagreb, održava programe obrazovanja odraslih.

Program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova obuhvaća slijedeća područja:
  • Počela računovodstva
  • Blagajničko poslovanje
  • Analitička knjigovodstva
  • Financijsko knjigovodstvo
  • Troškovi
  • Proizvodnja i gotovi proizvodi
  • Trgovina na veliko i malo
  • Utvrđivanje financijskog stanja
  • Vježbe na računalima - na aplikativnom knjigovodstvenom programu

UVJET UPISA U PROGRAM
Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje bilo kojeg usmjerenja.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PROGRAM
Svjedodžba završene četverogodišnje srednje škole ili fakulteta bilo kojeg smjera.

OBLIK SAVLADAVANJA GRADIVA
Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Zagrebu, Martićeva 29.
Od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 do 19:45 sati. Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna.
Polaznik programa osposobljavanja pohađa nastavu kontinuirano i bez obveze polaganja kolokvija. Vježbe u okviru programa osposobljavanja obuhvaćaju i rad na računalu uz primjenu odgovarajućeg knjigovodstvenog programa. Po završetku nastave polaznik polaže ispit i dobiva uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u njegovu radnu knjižicu.

Sve informacije na www.rrif.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...