Kontakt podaci

EdukaCentar

EdukaCentar
Domovinskog rata 46
21000 Split

Tel: 021/485-695
Fax: 021/485-684

E-mail: zagreb@edukacentar.hr
Web: www.edukacentar.hr

O ustanovi

Osnovni i napredni informatički seminari

Mjesto održavanja:

Split, Domovinskog rata 46

EdukaCentar svojim polaznicima pruža mogućnost upisa pojedinačnih seminara. Sve informatičke seminare dijelimo na osnovne, napredne i specijalizirane, a polaznici sukladno njihovom predznanju, željama i našim stručnim savjetima biraju optimalnu kombinaciju ili samo jedan seminar.

Cilj osnovnih informatičkih seminara je osposobiti polaznike tako da nesmetano mogu obavljati temeljne i svakodnevne poslove na računalu. Za napredne seminare, cilj je osposobiti polaznike da se na višoj i naprednijoj razini mogu koristiti računalom.

Ponuda osnovnih seminara:

1. Brzo osposobljavanje za rad na računalu,
2. Osnove rada PC računala i MS Windows,
3. Microsoft Word - pisanje i obrada teksta,
4. Microsoft Excel - izrada tabličnih proračuna;
5. Microsoft Internet Explorer & Outlook Express;
6. Microsoft Powerpoint - izrada prezentacija,
7. Microsoft Access - relacijske baze podataka.

Ponuda naprednih seminara:

1. Microsoft Word - napredno korištenje,
2. Microsoft Word - ekspertni seminar,
3. Microsoft Excel - napredno korištenje,
4. Microsoft Access - napredno korištenje,
5. Microsoft Outlook - poslovne komunikacije,
6. Napredno korištenje interneta,
7. Podešavanje i održavanje PC racunala.

Predznanje: Za osnovne nije potrebno, a za napredne je potrebno osnovno poznavanje rada na računalu.

Povrda: Svjedožba o uspješno odslušanom seminaru.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...