Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja

Mjesto održavanja:

Zagreb

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

Termin održavanja:
Zagreb, 27. studeni 2020. (petak), The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 13,30 sati

Predavač:
Mićo Ljubenko, dipl. iur., odvjetnik

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prijava na seminar

Kako osigurati naplatu kod ugovornih odnosa?

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

Većina problema s naplatom može se izbjeći potpisivanjem odgovarajuće vrste ugovora, odnosno pravilnim zaključivanjem posla. Vjerovnici posebnu pažnju trebaju posvetiti obračunskim plaćanjima, a koja se sve češće koriste kao način podmirenja obveza dužnika, kao i odgovarajućim instrumentima osiguranja plaćanja.

Jeste li upoznati sa svim legitimnim instrumentima koje možete koristiti kako potraživanja ne bi ostala nenaplaćena? Praksa je pokazala kako velik broj izdanih zadužnica i mjenica stoji nenaplaćen i evidentiran u redoslijedu naplate kod Financijske agencije. Koja su prava i obveze vjerovnika u društvima koja su pred blokadom, kako doći do potraživanja kada je tvrtka u financijskim problemima?

?  Kako osigurati potraživanja iz ugovornih odnosa?
?  Što u slučajevima nemogućnosti naplate potraživanja?
?  Koja su prava vjerovnika i eventualne opcije naplate?
?  Kada nastupa, odnosno završava zastara potraživanja?
?  Kada direktor odgovora za dugove trgovačkog društva?

Nenaplaćena potraživanja trgovačkim društvima donose nepotrebne troškove i zbog toga je važno pravovremeno reagirati, odnosno osigurati plaćanja instrumentima definiranim zakonskom regulativom - sa stručnjakom iz prakse donosimo objašnjenja, upute i procedure u slučaju neplaćanja ili kod zakašnjenja u plaćanju.

Program seminara:

 • Najčešći instrumenti osiguranja plaćanja:
  - Mjenica
  - Zadužnica
  - Bankarska garancija
  - Zalog
  - Fiducija
  - Jamstvo
  - Hipoteka
 • Obračunska plaćanja:
  - Ustup tražbine (cesija)
  - Uputa (asignacija)
  - Kompenzacija (prijeboj)
  - Preuzimanje duga i promjene na strani dužnika ili vjerovnika
  - Ugovor o pristupanju dugu - pravne odredbe
  - Preuzimanje ispunjenja
 • Provjera boniteta kupca - ocjena likvidnosti
 • Novčane obveze u ugovoru - ugovorne klauzule plaćanja
 • Dospjelost i zastara tražbine
 • Ugovorne i zatezne kamate
 • Proces naplate potraživanja
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza - zakonski okvir
 • Opomena ili nagodba
 • Naplata potraživanja putem FINE
 • Prisilna naplata i ovršni postupak
 • Blokada računa dužnika i naplata potraživanja
 • Agencije za naplatu potraživanja i otkup potraživanja
 • Ugovorne obveze kod faktoringa
 • Pitanja i odgovori

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...