Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Opća gimnazija

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje opće gimnazije.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata.

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/99-01/97
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 26. ožujka 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Strani jezik I.
Strani jezik II.
Latinski
Glazbena umjetnost
Likovna umjetnost
Psihologija
Logika
Filozofija
Sociologija
Povijest
Zemljopis
Matematiku
Fizika
Kemija
Bilogija
Informatika
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Izborni dio
Strani jezik   ili
Računalstvo

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...