Kontakt podaci

Poslovna učinkovitost d.o.o.

Poslovna učinkovitost d.o.o.
Pete Poljanice 11
10000 Zagreb

Tel: 01 2304 571
Fax: 01 2922 915

E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu

O ustanovi

Ocjena boniteta poduzeća

Trajanje:

16.07.2015., jednodnevna radionica

Mjesto održavanja:

Zagreb

Jednodnevna radionica

S obzirom na trenutačnu situaciju na tržištu, kao i situaciju u gospodarstvu, sve veći broj poduzetnika ima potrebu za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva kroz zajednička ulaganja, kupovine i prodaje poduzeća, kreditiranje, intervencije državnih organa u gospodarstvu i sl. Kako bi ojačali svoju pregovaračku poziciju i izbjegli moguće rizike izuzetno je važno unaprijed spoznati osobine poslovnog partnera. Jedini način da izbjegnemo rizik poslovanja s prekomjerno zaduženim partnerima je ocjena boniteta svakako prije poslovne suradnje.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s pretpostavkama i postupkom ocjene boniteta poduzeća kao i ocjene poslovanja poduzeća. Rezultat ocjene boniteta poduzeća pomaže menadžmentu i vlasnicima izabrati kvalitetnog poslovnog partnera i osigurati vremensku neograničenost poslovanja, kao i stjecanje komparativne prednosti nad konkurencijom kroz praćenje konkurentskih poduzeća i donošenje boljih strateških odluka. Sve praktične vježbe izvode se u Excel®-u na stvarnim financijskim izvještajima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi..

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je radionica namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, investitorima i investicijskim savjetnicima te specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.
 
Sadržaj i raspored radionice:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovne pretpostavke ocjene boniteta
• Definicija, namjena i cilj ocjene boniteta
• Postupak ocjene boniteta
• Pravni status
• Dokumentacijska osnova
Praktična vježba: Uvjerenje u zaradu nasuprot stvarnoj zaradi – praktičan primjer

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Povijesna analiza i strateška pozicija poduzeća
• Korištenje izvještaja revizije
• Definiranje vijeka ocjenjivanja
• Horizontalna analiza
• Vertikalna analiza
• Izbor pokazatelja za ocjenu boniteta poduzeća
Praktična vježba: Analiza povijesnih podataka poduzeća “BON TT” d.o.o.– praktičan primjer

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Metodologija ocjene boniteta
• Elementi za izračunavanje pokazatelja
• Pokazatelji likvidnosti
• Pokazatelji zaduženosti
• Kreditni rejting
• Ocjene efikasnosti
• Ocjene rentabilnosti
• Reprodukcijska sposobnost
• Analiza ljudskih potencijala
Praktična vježba: Analiza pokazatelja poduzeća “BON TT” d.o.o.– praktičan primjer

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Procjena ukupne tržišne učinkovitosti u budućnosti
• Analiza industrijske grane
• Porterovih 5 sila
• PESTLE
• SWOT
• Kako i gdje dobiti bonitetne informacije (Fina, Poslovna Hrvatska...)
• Bonitetne agencije
• Završna diskusija
Praktična vježba: Ocjena boniteta poduzeća “BON BON” d.o.o.– praktičan primjer

Datum i mjesto održavanja:
16.07.2015. (četvrtak), Zagreb

O predavaču...

Željka Šeler, dipl. oec. višegodišnje poslovno iskustvo stjecala je kao stručni suradnik na projektima IBRD (Svjetske banke za obnovu i razvoj) i EBRD (Europske banke za obnovu i razvoj) te kao stručni suradnik za kreditiranje i desetogodišnjim radom u banci kao financijski analitičar. Raspolaže bogatim znanjima iz područja računovodstva, procjene boniteta i kreditne sposobnosti poduzeća, planiranja, izrade i ocjene investicijskih projekata. Diplomirala je 1998. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a također je ovlaštena za samostalno vođenje knjiga i računovodstvo. Pohađala je FOIP studij, gdje je stekla certifikat za izradu i ocjenu investicijskih projekata, kao i certifikat za ocjenu boniteta poduzeća. Uspješno je završila program NLP manager&business coach odobren od International network of Humanistic Neurolinguistic Psychology i sva naučena znanja implementira u treninzima i radionicama.

Rok za prijavu: Utorak, 14.07.2015.

Sve ostale informacije saznajte na www.poslovnaucinkovitost.eu

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...