Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Mjesto održavanja:

Zagreb

Poslodavac i radnik se moraju stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, a kako bi bili upoznati sa zakonskom regulativom i rješenjima iz prakse, odnosno mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Termin održavanja:
Zagreb, 28. veljače 2020. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 14,00 sati

Predavač:
Davor Tudja, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak zaštite na radu

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).


Zakonske obveze i važnost osposobljavanja i stručnog usavršavanja
u području sigurnosti i zdravlja na radu

Svakako najvažnije pitanje za poslodavce jesu njihove obveze, odgovornosti, ali i prava koja proizlaze iz zakonskih odredbi kod zaštite na radu. Propuštanje zakonskih obveza ima za posljedicu prekršajnu odgovornost poslodavca.

Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. Poslodavac u skladu s općim propisom o radu, pravilnikom ili drugim aktom utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad), radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom pažnjom te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu. Radnik je obvezan surađivati s poslodavcem u rješavanju svih pitanja zaštite na radu.

Poslodavac i radnik se moraju stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, a kako bi bili upoznati sa zakonskom regulativom i rješenjima iz prakse, odnosno mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

 • ako nije procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu u pisanom ili elektroničkom obliku, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, ili ako procjena rizika nije dostupna radniku na mjestu rada, ili ako u postupku izrade procjene rizika nisu sudjelovali radnici odnosno njihovi predstavnici;
 • ako odmah po nastanku smrtne ozljede i ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju, ne obavijesti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor.

Na seminaru saznajte:

 • kako ispunjavati obveze i provesti mjere zaštite na radu bez obzira na djelatnost tvrtke,
 • na koji se način provode preventivne mjere zaštite na radu,
 • kada raditi reviziju procjene rizika,
 • koja je uloga radnika u sustavu zaštite na radu i koje su njegove obveze,
 • koje su obveze poslodavca prema zakonu u slučaju kada radnik radi za poslodavca od kuće,
 • mora li radnik koji je na stručnom osposobljavanju biti osposobljen za rad na siguran način,
 • na koji način mali poslodavci mogu obavljati poslove zaštite na radu?

Program seminara:

 • Zakonsko uređenje
 • Prava, obveze i odgovornosti poslodavca
 • Prava i obveze radnika kod provođenja mjera zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika i povjerenik radnika za zaštitu na radu
 • Organiziranje i provedba zaštite na radu
 • Obavljanje poslova zaštite na radu
 • Zaštita na radu na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)
 • Obveze poslodavaca u vezi s pružanjem prve pomoći
 • Zaštita nepušača i zabrana konzumiranja alkohola
 • Postupak procjene rizika na radnom mjestu
 • Opasnosti, štetnosti i napori na radnom mjestu
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja u radnom okolišu
 • Zaštita na radu kod rada s računalom
 • Osobna zaštitna oprema
 • Postupak upućivanja na liječnički pregled (periodični i izvanredni)
 • Ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom
 • Opće sigurnosne mjere za opasne tvari
 • Pitanja i odgovori sudionika

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...