Kontakt podaci

Veleučilište VERN'

Veleučilište VERN'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb

Tel: 01 4881 832
Fax: 01 4881 830

E-mail: ana.belic@vern.hr
Web: www.vern.hr

O ustanovi

Novinarstvo

Trajanje:

6 semestara

Mjesto održavanja:

Zagreb, Importanne Galleria, Iblerov trg 10

VERN'ov prijediplomski stručni studij Novinarstvo osnovan je s ciljem doprinosa razvoju novinarstva u Hrvatskoj kroz obrazovanje i stvaranje novih generacija medijskih djelatnika, koji razumiju potrebe suvremene medijske prakse i koji se po završetku školovanja mogu brzo snaći na tržištu rada.

Studij traje tri akademske godine (6 semestara), a nosi 180 ECTS bodova. Program je prilagođen bolonjskim standardima, akreditiran od strane Agencije za visoko obrazovanje Republike Hrvatske, a provodi se od 2007. godine, na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nakon završetka studija, studenti stječu naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva (bacc.nov.)

Od novinara se danas osim poznavanja temeljnih načela novinarskog rada zahtjeva i multidisciplinarno znanje iz područja politike, gospodarstva, kulture, povijesti, umjetnosti  te aktualnih dnevno političkih događanja. Neophodan je stručni pristup obrazovanju kako bi student mogao u zanatskom smislu zadovoljiti potrebe radnih sredina u koje će doći. Praktična iskustva studentima prenose medijski stručnjaci s bogatim iskustvom, a dodatno ga razvijaju kroz praktični rad u medijskim kućama i agencijama.

Na studiju se kroz tri godine sustavno proučava suvremena medijska praksa, povijest i razvoj medija, medijske politike i regulative, te političke, ekonomske i društvene uloge medija. Studenti će tijekom studija razviti kulturu i etiku medijskog komuniciranja, detaljno se upoznati s istraživačkim novinarstvom, saznati koji su izvori informiranja, kako se uređuju mediji te kako se medijima upravlja. Studij razvija i neophodno medijsko opismenjivanje na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Posebnosti ovog studija su stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko sudjelovanje u obrazovnom procesu, rad u malim studijskim grupama, te usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...