Kontakt podaci

Seneks jezici

Seneks jezici
Račkoga 11
10000 Zagreb

Tel: 01/4618-014
Fax: 01/4617-650

E-mail: seneks@seneks-jezici.hr
Web: www.seneks-jezici.hr

O ustanovi

Njemački jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Svi tečajevi osim predškolskih imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit. Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuje polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Njemački za đake:

Cilj je da se djeca upoznaju sa stranim jezikom kao novim sredstvom primanja ali i predaje informacija.

Nastava se odvija 2X tjedno tijekom školske godine (ukupno 65 nastavnih sati)

Obuhvaćene su 4 vještine:

  • slušanje, čitanje, pisanje i govor

Matrijal uvodimo u određenoj situaciji, a koristimo ga u drugim prilikama dok ne postanu veza između reproduktivnog i produktivnog govora.

Tečajevi imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit.
Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuje polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Postoji osam stupnjeva za đake te nakon njih slijede četiri stupnja za mladež.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžbe sa europskom oznakom prema Frameworku

Njemački za odrasle:

Nastava tečajeva za odrasle je kompleksnija zbog važnosti sadržaja i forme.

Nastava se odvija 2x tjedno po dva školska sata tijekom jednog semestra (ukupno 70 nastavnih sati)

Polaznici uče misliti na stranom jeziku i procesirati dobivene informacije. Na taj način postaju kreativni na stranom jeziku.
Na početnim stupnjevima uz obveznu gramatiku polaznik izražava zahvalu, zahtjev, mišljenje i informaciju.
Na stupnjevima između početnih i naprednih uz obveznu gramatiku polaznik izražava savjet, opomenu, objašnjenje ili uputu.
Na naprednim stupnjevima polaznik izražava sve spomenute teme na višoj razini pazeći na slaganje vremena uz potrebu proširenog vokabulara.
U početnim tečajevima više se podučava gramatika i vokabular dok se kasnije valorizira stil i sintaksa.

Sposobnost prosuđivanja i način izražavanja postiže se podukom razumljivom na semantičkom i sintatičkom nivou, odgovarajućim udžbenikom i dodatnim materijalima koji su izbor nastavnika. Podučava se izgovor, gramatika, vokabular i stil.

Tečajevi imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit. Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuke polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Postoji deset stupnjeva općeg jezika nakon čega slijede četri stupnja konverzacije. Nakon četvrtog stupnja općeg jezika moguće je upisati prvi od šest stupnjeva poslovnog jezika.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžba sa europskom oznakom prema Frameworku

Njemački za predškolce:

Cilj je da se djeca upoznaju sa stranim jezikom kao novim sredstvom primanja ali i predaje informacija.

Nastava se odvija 2x tjedno, a namijenjena je djeci koja prvi puta uče strane jezike (ukupno 60 nastavnih sati)

Rad u grupi utječe na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta.

Postoje dva stupnja za djecu predškolske dobi.

Auditivne navike djeteta nisu još ustaljene te mu je akustično razlučivanje stranih glasova lakše nego odrasloj osobi.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžba sa europskom oznakom prema Frameworku

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...