Kontakt podaci

Aplo - centar stranih jezika

Aplo - centar stranih jezika
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb

E-mail: info@aplo-centar.com
Web: www.aplo-centar.com

O ustanovi

Njemački jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Njemački jezik je germanski jezik indo-evropskog porijekla koji se pretežno govori u srednjoj Europi.

Sa preko 130 miliona govornika jedan je od najvećih i najvažnijih jezika na svijetu. Njemački jezik je službeni jezik u šest europskih zemalja; Austriji, Belgiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Njemačkoj i Švicarskoj.

1. stupanj
Polaznici se uče predstaviti, pozdraviti, pričati o sebi, opisivati stvari i ljude oko sebe. Uče čitanje i pisanje jezika, snalaze se u svakodnevnim situacijama... Različitim dijalozima uvježbavaju se situacije u restoranu, na kolodvoru, u hotelu, upiti vezani za snalaženje u nekom njemačkom gradu uvježbavaju se različitim dijalozima. Općenito se sve gramatičke kategorije uče kroz konverzaciju.
Što ovaj stupanj uključuje: abeceda i pravila čitanja i pisanja, datumi, dani u tjednu, mjesecu i godini, brojevi - glavni i redni, rodovi imenica, tvorba množine, deklinacija članova po padežima, modalni glagoli i pomoćni glagoli, konjugacija pravilnih i nepravilnih glagola u prezentu, n-deklinacija, negacija imenica te glagola u rečenici, deklinacija pridjeva, imperativ, osobne zamjenice, povratne zamjenice, posvojne zamjenice te Wechsel-prijedlozi, tj. prijedlozi lokacije.

2. stupanj
Teme koje se u drugom stupnju obrađuju su: obitelj i domaćinstvo, mladi ljudi i njihov način života, odmor i putovanja, zdravlje, prehrana i ljudske navike, boje i odjeća, ukusi, stilovi...Komunikacija postaje kvalitetnija, izražavanje i razumijevanje se znatno poboljšava. U mogućnosti su pisati lijepe sastave i pričati opširnije o sebi i svojoj okolini.
Na ovom stupnju bavimo se razdvojnim i nerazdvojnim glagolima te prefiksima koji mogu biti razdvojni i nerazdvojni, uzročnim i modalnim prijedlozima, uzročnim rečenicama (weil, obwohl), Partizip Perfektom, Prateritum, komparativom i superlativom pridjeva, nezavisnim rečenicama (dass - rečenice) te uzročnim rečenicama (wenn - rečenice).

3. stupanj
Polaznici samostalno čitaju njemačke časopise i novine, pričaju o doživljajima iz prošlosti, o prvoj ljubavi i školskim dogodovštinama, Božiću, liječnicima...Naime, sljedeće teme se obrađuju kroz dolje navedene gramatičke cjeline: kuća i stan, potražnja stana, oglasi, stilovi stanovanja, sjećanja, životne stanice, poznate žene i njihove biografije, noć u kojoj je srušen berlinski zid, turizam i sajmovi, putovanja i hoteli, Graz i Bern, vremenske prognoze i meteropati, međuljudski odnosi, proslave i pozivi, alternativne metode liječenja, bolesti i lijekovi itd.
Gramatika na ovom stupnju obrađuje kondicional, konstrukciju sporednih rečenica infinitiva sa "ZU", "deshalb, trotzdem" veznike u uzročnoj i posljedičnoj rečenici, futur, pluskvamperfekt, mješane glagole, direktna i indirektna pitanja, relativne rečenice i relativne zamjenice, prijedloge u čvrstoj vezi s glagolom u dativu ili akuzativu, finalne rečenice "um..zu", pasiv prezenta te glagolski prilog sadašnji.

4. stupanj
Teme su želje i snovi, zvanja i posao, pisanje životopisa, problemi i konflikti na poslu i u životu općenito, pružanje usluga i birokracija, život u inozemstvu, odnos prema zavičaju, mogućnosti u karijeri...
Polaznici su u stanju voditi kvalitetnu diskusiju i iznijeti svoje mišljenje te što je najvažnije moći voditi konverzaciju samo na njemačkom jeziku.
Gramatika obrađuje konjuktiv prvi i drugi, neupravni govor, glagoski prilog prošli, trebati kao puni i kao modalni glagol, usklike, irgend - riječi (upitne rečenice i prijedloge), proniminal - priloge i upitne riječce s pronominalnim prilogom, genitiv nakon imenica i prijedloga, nezavisne rečenice sa "so....dass" te indefinit - zamjenice.

5./6. stupanj
Naglasak na konverzaciji i proširenju rječnika. Čita se i obrađuje određena literatura, uči se korespondenciji, tj. poslovni jezik ako polaznici izraze želju. U svakom slučaju, teme i specifična područja jezika koji bivaju obrađeni u ovim naprednim stupnjevima određuju polaznici.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...