Kontakt podaci

Učilište Janus

Učilište Janus
Gundulićeva 5/III
31000 Osijek

Tel: 091/220-6645

E-mail: uciliste.janus@gmail.com
Web: www.uciliste-janus.hr

O ustanovi

Njegovateljica

Mjesto održavanja:

Osijek

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuje se u radnu knjižicu.

Uvjet za pohađanje:
- završena min. OSNOVNA ili Srednja škola.
- osoba treba biti starija od 15 godina

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnica
- ispunjenu upisnica u tajništvu škole

Odobrenje za rad:
Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/I -602-07/06-03/53
Ur.broj: 533-09-06-07 od 28. rujna 2006.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni, vježbe

Trajanje programa:
Četiri mjeseca, 480 sati
160 sati teorijske nastave u školi
120 sati vježbi u školi
200 sati vježbi u nekoj od ustanova

Opis zanimanja:
Polaznici koji završe program osposobljavanja za zanimanje njegovateljica bit će osposobljeni za obavljanje poslova:
- njege bolesnih i nemoćnih
- postupaka vezanih uz uređenje bolesničke postelje i posteljnog rublja
- Pomoći pri podjeli hrane i hranjenju
- Pomoći pri obavljanju fizioloških potreba
- Prenošenja materijala za laboratorijske potrebe
- Uređivanja umrlog
- Briga za transport umrlog
- Provođenje dezinfekcije pribora za njegu i okoline
- Provođenje depedikulacije
- Prepoznavanje promjena na bolesniku/štićeniku

Stručni predmeti:
Njega bolesnika/štićenika
Anatomija s fiziologijom
Praktična nastava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...