Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Neoporezivi primici radnika u 2020. godini

Mjesto održavanja:

Zagreb

Sve o neoporezivim primicima: od određenih iznosa do propisanih uvjeta

U praksi se poduzetnici često susreću s pitanjima: što se sve i u kojem iznosu može radnicima isplatiti neoporezivo? Koliko se može u 2020. godini isplatiti neoporezivih primitaka? Moraju li radnici raditi cijelu godinu kod istog poslodavca kako bi ostvarili pravo na neoporezive primitke? Što je s radnicima koji su zaposleni u nepunom radnom vremenu?

Posljednje izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, objavljene u Narodnim novinama br. 80/19, donose nove neoporezive primitke. Tako su propisani novi neoporezivi primici koje poslodavac može isplatiti radnicima, a radi se o:

 • paušalnim naknadama za prehranu radnika;
 • troškovima prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije;
 • troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije;
 • troškovi redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi;
 • troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma.

Pravo na nove neoporezive primitke mogu iskoristiti i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno obrtnici za sebe osobno.

Kod većine poduzetnika radi se o isplatama u jednoj kalendarskoj godini, a za koje treba postojati odluka. Važno je naglasiti i kako radnik u jednom poreznom razdoblju, odnosno godini od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove.

Na seminaru saznajte i riješite sve nedoumice iz prakse:
 • na koji način isplatiti neoporezive iznose,
 • koji su uvjeti za isplatu,
 • koja je obveza izvještavanja u JOPPD obrascu,
 • što znači vjerodostojna dokumentacija,
 • na koga moraju glasiti računi i kako ih platiti,
 • koji se neoporezivi primici ne smatraju dohotkom,
 • koliko iznosi ukupni iznos neoporezivih primitaka po radniku,
 • što se sve smatra prigodnom nagradom radnika,
 • neoporeziva isplata otpremnina,
 • pregled oznaka neoporezivog primitka i oznaka osobnog primanja.

Sudionici seminara bit će upozoreni na najčešće pogreške kod isplate neoporezivih primitaka i njihova izvještavanja, a kako bi se izbjegle neugodne situacije kod poreznog nadzora, a time i novčane kazne. Doznajte sve o neoporezivim naknadama, potporama, nagradama i drugim primicima koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada i budite sigurni da radite ispravno.

Program seminara:
 • Primjena novih neoporezivih primitaka
 • Paušalna naknada za prehranu radnika
 • Troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • Naknada troškova prijevoza
 • Nagrada za ostvarene rezultate rada
 • Jubilarne i prigodne nagrade radnicima
 • Pravo radnika na naknade troškova, pomoći i otpremnine
 • Naknade za odvojeni život od obitelji
 • Uvjeti ostvarivanja neoporezivih primitaka
 • Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
 • Neoporeziva naknada za podmirenje troškova odmora radnika
 • Neoporezivo plaćanje troškova smještaja radnika
 • Plaćanje vrtića za djecu radnika
 • Što se smatra vjerodostojnom dokumentacijom
 • Troškovi osobnog automobila za poslovne svrhe
 • Troškovi sredstava za osobni prijevoz
 • Troškovi osiguranja, kamata, poreza na cestovna motorna vozila
 • Troškovi reprezentacije i promidžbe
 • Troškovi obrazovanja i izobrazbe radnika
 • Darovanja (donacije) i sponzorstva
 • Primici ograničeni na godišnjoj razini
 • Evidentiranje i dopuna podataka u JOPPD obrascu
 • Pitanja i odgovori sudionika

Termin održavanja:
Zagreb, 17. siječanj 2020. (petak), Hotel The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 13,00 sati

Predavač:
Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

 Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...