Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Kontrola bolovanja u slučajevima zlouporabe

Mjesto održavanja:

Zagreb

Prava i obveze radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu. Činjenica da radnik obavlja neke poslove ili putuje ne predstavlja automatski pretpostavku da isti zloupotrebljava bolovanje.

Termin održavanja:
Zagreb, 4. prosinac 2020. (petak), Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 13,30 sati

Predavač:
Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prijava na seminar

Što se smatra zlouporabom bolovanja?

Privremeni gubitak radne sposobnosti, odnosno bolovanje, može biti uzrokovano: bolešću, ozljedom, radi njege člana obitelji, komplikacijom u svezi s trudnoćom, ozljedom na radu, profesionalnom bolešću. Prava i obveze radnika u slučaju privremene nesposobnosti za rad uređeni su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu.

U praksi radnik često koristi bolovanje iz neopravdanih razloga zbog: izvršenja privatnih obveza, produljenja otkaznog roka, odmora, i zbog drugih neopravdanih razloga. Činjenica da radnik obavlja neke poslove ili putuje ne predstavlja automatski pretpostavku da isti zloupotrebljava bolovanje.

HZZO je pojačao redovne i izvanredne kontrole u ordinacijama obiteljske zdravstvene zaštite, a s ciljem smanjivanja stope bolovanja koja je u 2019. godini porasla u odnosu na 2018. godinu. Prema podacima dostupnim na mrežnim stranicama HZZO-a, ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) u razdoblju siječanj - lipanj 2019. iznosila je 3,65; od toga 1,83 na teret poslodavca, a 1,82 na teret HZZO-a.

U praksi se poslodavci najčešće susreću s pitanjima:

 • Može li medicinski opravdano bolovanje predstavljati zlouporabu bolovanja sa stajališta poslodavca?
 • Kako kontrolirati opravdanost bolovanja?
 • Može li opravdano bolovanje predstavljati razlog za otkaz ugovora o radu?
 • Ima li radnik pravo na bolovanje za vrijeme otkaznog roka, ako po odluci poslodavca otkazni rok ne mora odrađivati?
 • Može li radnik koji je na bolovanju tražiti da mu se prekine bolovanje kako bi iskoristio godišnji odmor?
 • Koja su prava poslodavca i obveze u slučaju zlouporabe bolovanja?
 • Može li poslodavac tražiti od liječnika podatke o bolesti, medicinske nalaze i sl.?
 • Kada se naknada plaće ne umanjuje za vrijeme bolovanja?

Pozivamo vas na interaktivni seminar s primjerima iz prakse, a na kojem ćemo vas upoznati s postupcima i načinom provođenja kontrole bolovanja, vrstama kontrole te pravima koje radnik ostvaruje tijekom bolovanja sukladno zakonskim propisima. 

Program seminara:

 • Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • Prva radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
 • Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
 • Opravdano i „neopravdano" bolovanje
 • Bolovanje prema Zakonu o radu
 • Odnos poslodavac - liječnik
 • Prava poslodavca i obveze u slučaju zlouporabe bolovanja
 • Otkazni rok za vrijeme bolovanja
 • Otpremnina za vrijeme bolovanja
 • Pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Kontrola bolovanja od strane poslodavca
 • Kontrola bolovanja od strane HZZO, redovna i izvanredna
 • Alternativni načini kontrole bolovanja (privatni istražitelji)
 • Zakoniti i nezakoniti dokazi
 • Stimulacija radnika koji ne koriste bolovanja
 • Sudska praksa, pitanja i odgovori sudionika

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...