Kontakt podaci

Poslovna škola Start

Poslovna škola Start
Ilica 62
10 000 Zagreb

Tel: 01 4619 693
Mob: 098 895 259

E-mail: start@start.hr
Web: www.start.hr

O ustanovi

Komercijalni manager - specijalist u turističkoj agenciji

Mjesto održavanja:

Zagreb

Program komercijalni manager - specijalist u turističkoj agenciji osposobljava polaznike za rad u turističkim agencijama i ostalim oblicima turističkog poslovanja.

Program se sastoji od ekonomskih, jezičnih, informatičkih te predmeta opće kulture.

Poseban naglasak stavljen je na engleski jezik, čime se polaznicima pruža mogućnost daljnjeg jezičnog usavršavanja budući da u okviru nastave poslovnog jezika upoznaju osobitosti jezične prakse u turizmu.

Kao drugi strani jezik polaznici mogu odabrati njemački ili talijanski koji upisuju na početničkom stupnju.

Ekonomski predmeti upoznaju polaznike sa svim komercijalnim poslovima koji se pojavljuju u radu turističke agencije. Polaznici pristupaju i izradi poslovnog i marketinškog plana u Power Point-u na engleskom jeziku kojim zaokružuju svoje znanje
"diplomskim ispitom".

Sadržaj programa:

 • Engleski jezik
 • Talijanski ili njemački jezik
 • Informatika (MS Office)
 • Poslovanje turističke agencije
 • Geografija turističkih regija Hrvatske, Europe i Svijeta
 • Hrvatska i svjetska povijest
 • Povijest umjetnosti
 • Financijsko poslovanje i osnove računovodstva
 • Management
 • Odnosi s javnošću
 • Marketing
 • Vanjska trgovina
 • Seminar izrade poslovnog i marketinškog plana s prezentacijom u Power pointu na engleskom jeziku

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...