Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Ante Babić

Pučko otvoreno učilište Ante Babić
Trgovačka 6
52470 Umag

Tel: 052/741-116
Fax: 052/741-116

E-mail: info@uciliste-umag.hr

O ustanovi

Komercijalist

Mjesto održavanja:

Umag

Program je namjenjen polaznicima koji imaju završenu, neku srednju školu, te se žele prekvalificirati u novo zanimanje.

Uglavnom se u ovo zanimanje upisuju polaznici koji imaju završenu neku trogodišnju školu.

Broj sati: Konzultativno instruktivni oblik nastave
Termini: utorak - četvrtak - petak u popodnevnim satima
Broj polaznika: 25 polaznika
Način plaćanja: Školarina se može platiti u obrocima na način kako se dogovorimo sa polaznicima.
Školarina uključuje sve ispite IV. razreda, te razlikovne ispite. Dodatno se plaćaju samo troškovi završnog ispita u visini od 400 kn. 

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, klasa: UP/I-602-07/04-03/34, Urbroj: 533-09-04-04 od 06. rujna 2004. Pučkom otvorenom učilištu "Ante Babić" Umag odobren je početak rada na ovom programu.

N a s t a v n i p r e d m e t i :

Hrvatski jezik
Strani jezik
Etika
Povijest
Zemljopis
Tjelesna i zdravstvena kultura
Politika i gospodarstvo
Matematika
Informatika
Poznavanje robe
Trgovinsko poslovanje
Poslovne komunikacije
Transport, špedicija i osiguranje
Marketing
Psihologija prodaje
Računovodstvo
Informatika
Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja
Poduzetništvo
Osnove trgovačkog prava
Stručna praksa
Izborni predmet - strani jezik II
Strukovne vježbe

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...