Kontakt podaci

Karate klub Stenjevec

Karate klub Stenjevec
Samoborska cesta 71a
10090 Zagreb

Tel: 098/821-939
Fax: 01/3353-553

E-mail: miroslav.vasic@zg.htnet.hr
Web: www.kkstenjevec.hr

O ustanovi

Karate

Mjesto održavanja:

Zagreb

Pojasevi u klubu podijeljeni su u dvije starosne kategorije:

1.Učenički do 16 godina starosti
2.Seniorski od 16 godina nadalje

Učenički pojasevi:

9 KYU -bijeli pojas
8 KYU -žuti pojas
7 KYU -narančasti pojas
6 KYU -zeleni pojas
5 KYU -II stupanj-plavi pojas
4 KYU -I stupanj-plavi pojas
3 KYU -III stupanj-smeđi pojas
2 KYU -II stupanj-smeđi pojas
1 KYU -I stupanj-smeđi pojas

 

  • Karate tehnike koje se uče u učeničkom uzrastu:

Udarci rukom:

1.Oi-Tsuki (chudan,jodan).
2.Gyaku-Tsuki (chudan,jodan).
3.Uraken.
4.Empi (Yoko,Mae,Age).
5.Kizami-Tsuki.
6.Nukite.

Udarci nogom:

1.Mae-Geri (chudan,jodan).
2.Mawashi-Geri (chudan,jodan).
3.Yoko-Geri-Keage.
4.Yoko-Geri-Kekomi.
5.Ura-Mawashi.
6.Ushiro-Mawashi.
7.Ushiro-Geri.
8.Ashi-Mae-Geri.
9.Ashi-Mawashi-Geri.

Blokade rukom:

1.Gedan-Barai.
2.Age-Uke.
3.Uchi-Ude-Uke.
4.Soto-Ude-Uke.
5.Shuto-Ude-Uke.
6.Moroto-Uke.

Stavovi:

1.Yoi-dachi.
2.Zenkutsu-dachi.
3.Kokutsu-dachi.
4.Kiba-dachi.
5.Fudo-dachi.
6.Musubi-dachi

Tehnike čišćenja:
1.Ashi-Barai.

Kretanj naprijed-nazad (klizno kretanje)

1.Suri-Ashi.

 

  • Kate koje se uče u učeničkom uzrastu:

1.HEIAN SHODAN

2.HEIAN NIDAN

3.HEIAN SANDAN

4.HEIAN YONDAN

5.HEIAN GODAN

6.TEKKI SHODAN

7.BASSAI DAI

8.JION

Seniorski pojasevi (od 16 godina nadalje)

6 KYU-bijeli pojas
5 KYU-žuti pojas
4 KYU-narančasti pojas
3 KYU-zeleni pojas
2 KYU-plavi pojas
1 KYU-smeđi pojas

Majstorski pojasevi (CRNI):

1 DAN

2 DAN

3 DAN……………………..itd.

 

  • U seniorskom uzrastu učenički program udaraca, blokada, stavova proširen je sa:

Udarci rukom i blokade rukom:

1.Kagi-Tsuki.
2.Ana-Tsuki.
3.Tate-Shuto-Uke.
4.Teisho-Uke.
5.Nagashi-Uke.

Udarci nogom:

1.Fumikomi-Geri.
2.Mikazuki-Geri.

Stavovi:

1.Heisoku-dachi.
2.Heiko-dachi.
3.Sanchin-dachi.

KATE

Svih pet učeničkih(Heian 1-5),TEKKI SHODAN,
-majstorske kate:

1.BASAI DAI

2.JION

3.ENPI

4.HANGECU

5.UNSU

6.KANKU DAI

7.KANKU-SHO

8.BASAI-SHO

9.SOČIN

10.NIĐU-ŠIHON


Skraćeni prikaz programa ispita za pojaseve (učenički).

9 KYU
-Oi-Tsuki,Age-Uke,Gedan-Barai,sve tehnike izvode se u stavu Zenkutsu-dachi u kretanju, naprijed,nazad.

8 KYU
-Oi-Tsuki,Age-Uke,Gedan-Barai,Ude-Uke,Soto-Uke,Shuto-Uke,Mae-Geri,stavovi Zenkutsu-dachi,Kokutsu-dachi,s kretanjem,naprijed,nazad.
-Izvodi se kata HEIAN SHODAN.

7 KYU
-Oi-Tsuki,Gyaku-Tsuki,Gedan-Barai,Age-Uke,Ude-Uke,Soto-Uke,Mae-Geri,Yoko-Geri-Keage,Mawashi-Geri,stavovi Zenkutsu-dachi,Kokutsu-dachi,Kiba-dachi.
-Izvode se kate HEIAN SHODAN,HEIAN NIDAN.

6 KYU
-Oi-Tsuki,Gyaku-Tsuki,Sanbon-Tsuki,Age-Uke,Geddan-Barai,Soto-Uke,Ude-Uke,Mae-Geri,Mawashi-Geri,Yoko-Geri-Keage,Yoko-Geri-Kekomi,stavovi Zenkutsu-dachi,Kokutsu-dachi,Kiba-dachi,Fudo-dachi.
-Izvode se kate HEIAN SHODAN,HEIAN NIDAN,HEIAN SANDAN.
-Kumite (obije strane s različitim obranama i napadima).

5 KYU-4 KYU (II,I stupanj)
-Oi-Tsuki,Gyaku-Tsuki,Sanbon-Tsuki,Uraken,Gedan-Barai,Age-Uke,Ude-Uke,Soto-Uke,Shuto-Uke,Mae-Geri,Mawashi-Geri,Yoko-Geri-Keage,Yoko-Geri-Kekomi,Ushiro-Geri,Ura-Mawashi,stavovi Zenkutsu-dachi,Kokutsu-dachi,Kiba-dachi,Fudo-dachi.
-Izvode se kate HEIAN SHODAN,HEIAN NIDAN,HEIAN SANDAN,HEIAN YONDAN,HEIAN GODAN,TEKKI SHODAN.
-Kumite (obije strane s različitim obranama i napadima).

3 KYU-2 KYU-1 KYU (III,II,I stupanj)
-Oi-Tsuki,Gyaku-Tsuki,Sanbon-Tsuki,Uraken,Gedan-Barai,Age-uke,Ude-Uke,Soto-Uke,Shuto-Uke,Mae-Geri,Mawashi-Geri,Yoko-Geri-keage,Yoko-Geri-Kekomi,Ushiro-Geri,Ura-Mawashi,Ushiro-Mawashi,stavovi Zenkutsu-dachi,Kokutsu-dachi,Kiba-dachi,Fudo-dachi.
-Izvode se kate HEIAN SHODAN,HEIAN NIDAN,HEIAN SANDAN,HEIAN YONDAN,HEIAN GODAN,TEKKI SHODAN.
-Majstorske kate: BASAI DAI, JION.
-Kumite (obije strane s različitim obranama i napadima).
-Slobodni sparing.

Skraćeni prikaz programa ispita za pojas (od 16 godina nadalje)

5 KYU
-Oi-tsuki,Gyaku-Tsuki,Gedan-Barai,Age-Uke,Soto-Uke,Ude-Uke,Shuto-Uke,Mae-Geri,Mawashi-Geri,Yoko-Geri-Keage,stavovi Zenkutsu-dachi,Kokutsu-dachi,Kiba-dachi.
-Izvode se kate HEIAN SHODAN,HEIAN NIDAN.
-Kumite (iz Zenkutsu-dachi).

4 KYU
-Tehnike i stavovi iz programa za 5 KYU,proširene sa:Sanbon-Tsuki,Uraken,(Yoko-Mae-Age)-Enpi,Yoko-Geri-Kekomi,Ura-Mawashi,Fudo-dachi,uz prve dvije radi se i treća učenička kata,HEIAN SANDAN.
-Kumite.
-Slobodni sparing.

3 KYU
-Tehnike i stavovi iz prethodnih polaganja prošireni sa:Kizami-Tsuki,Ashi-Barai,Ushiro-Geri,Ushiro-Mawashi,Mae-Ren-Geri,Mawashi-Ren-Geri.
-Izvodi se prvih pet učeničkih kata,kao i TEKKI SHODAN.
-Kumite.
-Slobodni sparing.

2 KYU
-Tehnike i stavovi iz prethodnih polaganja,s naglaskom na brzini i kime-u,izvođenje nožnih tehnika iz Musubi-dachi.
-Izvode se sve učeničke kate.
-Izvodi se TEKKI SHODAN.
-Izvodi se BASAI DAI.
-Kumite.
-Slobodni sparing.

1 KYU
-Višestruke kombinacije tehnika iz prethodnih polaganja,sa izrazitom pažnjom na kime i brzinu izvedenih tehnika.
-Uz sve učeničke kate,prvu tekki katu,izvode se majstorske kate:BASAI DAI, JION, ENPI.
-Kumite.
-Slobodni sparing.

Detaljan program polaganja može se dobiti u klubu.
Cijene polaganja su važeće cijene HKS-a na dan polaganja.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...