Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije

Mjesto održavanja:

Zagreb

Većina kompanija (čitaj managera, direktora) ponaša se u skladu s etičkim normama i računovodstvenim standardima prilikom sastavljanja financijskih izvještaja. Ipak, postoje i oni koji koriste brojna siva područja u pravilima ili ih, još bolje, sasvim ignoriraju s ciljem stvaranja slike poslovanja kompanije koja uopće ne odgovara stvarnom stanju. U pravilu se ovdje, naravno, radi o akcijama koje poboljšavaju rezultate poslovanja kompanije (računovodstvene manipulacije).

29. svibnja 2020. 9-16h

Želja za prenaglašavanjem pozitivnih stvari i skrivanjem negativnih nikada neće nestati te će bez obzira na zakonsku regulativu, standarde i etička načela, računovodstvene manipulacije biti uvijek prisutne u poslovnome svijetu. Motivi manipulacija, kao i sam način na koji se one provode, su brojni.

Specijalistički seminar Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije drugi je modul naprednog programa usavršavanja u području financija: Financijska Akademija

Predavač: Nikola Nikšić, CMC

Mjesto održavanja predavanja i radionica: TRINOM, Strojarska cesta 24, Zagreb

Sadržaj seminara:

 • Uvod
 • Računovodstvene prijevare (manipulacije)
 • Kreativno računovodstvo
 • Pravni okvir - temelj za otkrivanje prijevara
 • Pojavni oblici
 • Indikatori prijevare - „red flags"
 • Posljedice računovodstvenih prijevara
 • Porezne prijevare (manipulacije)
 • Pokazatelji porezne utaje
 • Obilježja prijevare u porezu na dohodak
 • Obilježja prijevare pri raspodjeli dobiti/dohotka
 • Transferne cijene
 • Primjeri iz prakse
 • Prevencija

Cilj seminara Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije:

Cilj ovoga seminara je da se polaznici upoznaju s dosadašnjim računovodstvenim skandalima i da dobiju odgovor na pitanje zašto kompanije pribjegavaju manipulacijama u svojim financijskim izvještajima i na koji su se način provodile. Na seminaru će biti prezentirane brojne tehnike manipulacije financijskim izvještajima kojima management želi poboljšati financijsku (i općenitu) sliku o svojoj kompaniji i, naravno, načini na koje investitori ili bilo koja druga zainteresirana strana mogu prepoznati takve akcije koristeći pri tom samo javno dostupne podatke o kompaniji poput godišnjih i kvartalnih financijskih izvještaja kompanija i sl.

Tehnike manipulacije bit će pokrivene i s primjerima iz prakse (domaće i inozemne kompanije), gdje će se vidjeti i efekti takvih akcija na odgovorne osobe i same kompanije.

Ciljna skupina polaznika:

Poduzetnici i manageri, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari, poslovni konzultanti, projekt manageri te financijski stručnjaci u državnim ustanovama.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

1.790,00 kn + PDV

Promotivna cijena seminara za uplate do 21. svibnja:

1.590,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima.


Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Više info na linku: https://www.mirakul.hr/seminari/racunovodstvene-manipulacije/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...