Kontakt podaci

Aplo - centar stranih jezika

Aplo - centar stranih jezika
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb

E-mail: info@aplo-centar.com
Web: www.aplo-centar.com

O ustanovi

Japanski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Želite biti jedinstveni? Učite japanski jezik.

Japanski jezik je službeni jezik Japana, a osim toga se govori i u dijelovima Kine i Koreje koji su dugo bili pod japanskom vlašću, te područjima gdje živi puno japanskih emigranata (SAD, Brazil).
Zbog razvoja u dugogodišnjoj izolaciji, teško je pronaći bilo kakve veze između japanskog i drugih jezika. Japanski jezik zajedno s Ryukyu jezicima, koji se govore na području Okinawe, spada u japansku jezičnu porodicu.

Japanski jezik za djecu do 16 godina starosti

1. stupanj (40x45 minuta)
Polaznici uče osnove japanskog jezika te pisanje osnovnih znakova na Hiragana japanskom pismu. Također polaznici uče osnove pozdravljanja i svakodnevnog razgovora te snalaženja u dnevnim situacijama. Na ovom stupnju uči se do 300 riječi.

2. stupanj (30x60 minuta)
Polaznici utvrđuju naučeno gradivo iz prethodnog stupnja te produbljuju svoje znanje pisanja na Hiragana japanskom pismu i počinju s osnovama Katakana japanskog pisma. Uz to, polaznici uče još oko 400 riječi te počinju sa slaganjem jednostavnih rečenica. Teme o kojima se razgovara obrađuju dnevne razgovore i situacije.
Korištena literatura je udžbenik za mlade studente (na japanskom).

3. stupanj (30x60 minuta)
Nadogradnja pisanja na Hiragana i Katakana japanskom pismu te učenje osnova pisanja na Kanji japanskom pismu. Polaznici uče slaganje složenijih rečenica i dodatnih 500-tinjak riječi. Konverzacija se nadograđuje na naučeno gradivo iz prvog i drugog stupnja.
Koristi se literatura za mlade studente japanskog jezika, drugi dio (Kanji pismo).

Japanski jezik za odrasle

1. stupanj (60x45 minuta)
Polaznici uče osnove japanskog jezika, te vokabular od osnovnih 300 riječi koje se mogu praktično primijeniti u svakodnevnim situacijama. Također, uči se slaganje jednostavnih rečenica te 28 glagola. Literatura je "Intensive Japanese Course - Elementary version" (1 - 7 lekcija). Uz korištenu literaturu, koriste se i audio materijali ("Hello Japanese").

2. stupanj (60x45 minuta)
Polaznici nadograđuju naučeno gradivo iz prethodnog stupnja te uče pisati na starom japanskom pismu Katakana i počinju s pisanjem osnova na Kanji japanskom pismu. Konverzacija se produbljuje s još dodatnih 600 riječi i obrađuju se lekcije 8 do 14 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary version".

3. stupanj (60 x 45 minuta)
Konverzacija pokriva teme iz svakodnevnog života i obrađuju se teme iz lekcija 15 do 21 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary Version". Polaznici uče dodatnih 89 glagola i počinju sa slaganjem i vježbanjem jednostavnih rečenica.

4. stupanj (60 x 45 minuta)
Polaznici uče dodatnih 130 glagola te pokrivaju lekcije 22-28 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary Version". Slažu se složenije rečenice te se vježba konverzacija. Teme koje se obrađuju su raznolike te uz one koje se nalaze u udžbeniku, razgovara se o raznim temama koje su od interesa samog studenta.

5./6. stupanj
Pokrivaju se zadnje lekcije 29-34 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary Version" te slaganje rečenica. Obrađuje se još oko 300 riječi i preko 500 japanskih slova.
Cilj ovih stupnjeva i samog tečaja je naučiti polaznika kako se snaći u svakodnevnim situacijama i događanjima, razgovarati s ljudima o raznim temama, japanskoj kulturi i podučiti polaznike nešto o Japanu, kulturi i običajima te zemlje. Uz konverzaciju, cilj je naučiti polaznika i pisanju tri japanska pisma i njihovim najosnovnijim slovima te slaganju rečenica. 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...