Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Izrada investicijske studije / studije izvedivosti

Trajanje:

19. - 20. siječnja 2017. godine

Mjesto održavanja:

Zagreb, FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka pri planiranju i izradi investicijskih projekata te metoda ocjena projekata.

Seminarom će se nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizu novčanih tokova projekta, ocjenu profitabilnosti projekata te donošenje investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora.

Sadržaj seminara (1. dan):

1. Osnove investicijskog planiranja

2. Planiranje investicijskog projekta

a. Analiza okruženja

I) PEST analiza

b. Analiza tržišta

I)   Analiza nabave

II)  Analiza prodaje

III) Analiza konkurencije

IV) SWOT analiza

c. Tehničko-tehnološka analiza

d. Ekonomsko-financijska analiza

3. Ocjena investicijskog projekta

a. Tržišna ocjena

I)  Statična ocjena projekta (financijski pokazatelji)

II) Dinamična ocjena projekta

(1) Ekonomski tok projekta

(2) Razdoblje povrata investicijskog ulaganja

(3) Neto sadašnja vrijednost (NPV)

(4) Relativna neto sadašnja vrijednost (RNPV)

(5) Interna stopa profitabilnosti (IRR)

b. Ocjena neizvjesnosti

I)    Analiza praga rentabilnosti

II)  Analiza osjetljivosti

III) Analiza vjerojatnosti

c. Zbrojna i usporedna ocjena

d. Društveno-ekonomska ocjena

4. Prikaz stvarnih investicijskih projekata

Sadržaj radionice (2. dan):

1. Formiranje ukupnog prihoda

2. Investiranje u osnovna sredstva

3. Poslovni rashodi

4. Investicije u obrtna sredstva

5. Izvori investiranja i obveze

6. Račun dobiti i gubitka

7. Financijski tok projekta

8. Bilanca

9. Financijski pokazatelji

10. Ekonomski tok

11. Tržišne ocjene

a) Razdoblje povrata projekta

b) Neto sadašnja vrijednost

c) Relativna neto sadašnja vrijednost

d) Interna stopa profitabilnosti

12. Analiza praga rentabilnosti

13. Analiza osjetljivosti

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici obnove znanje o utjecaju prihoda, operativnih troškova i kapitalnih ulaganja na novčane tokove projekta, te o načinima analize financijske efikasnosti projekata. Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrjednovanja i ocjeni uspješnosti projekta te ključnim elementima pripreme zahtjeva za pronalaženjem izvora financijskih sredstava.

Seminar je zamišljen kao kombinacija predavanja i praktičnog rada u kojem će polaznici, na temelju praktičnog primjera (otvaranje autopraonice), imati priliku analizirati projekt i naučiti postupak izrade te kriterije za donošenje kvalitetne investicijske odluke.

Poželjno je osnovno poznavanje Excela te donošenje prijenosnog računala za 2. dan seminara.

 

Predavač:
Mr.sc. Kristian Korunić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i magistrirao na poslijediplomskom studiju Poduzetništvo u Osijeku. Trenutno pohađa međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost. Radno iskustvo počeo je stjecati u Investicijskom društvu Šted-kapital d.o.o. na poslovima analitičara i investicijskog savjetnika. Nakon dvije godine zaposlio se u u Štedbanci d.d., u Službu za procjenu rizika, gdje su mu primarni zadatci bili analiza financijskih izvještaja i investicijskih projekata. Istovremeno je obavljao i funkciju direktora u tvrtki Auctor Konzalting Skopje, specijaliziranoj za poslove preuzimanja i pripajanja. Od sredine 2009. godine vlasnik je i direktor konzultantske tvrtke MONEO savjetovanje d.o.o., specijalizirane za poslove financijskog konzaltinga, EU fondova i poslovne edukacije. Organizator je i predavač stručnih seminara iz područja analize financijskih izvještaja, izrade investicijskih studija, studija izvedivosti i CBA analiza. Na području EU fondova uspješno je sudjelovao u pripremi i prijavi brojnih projekata, čije je financiranje proizašlo iz različitih nacionalnih i EU programa, namijenjenih poduzetnicima i javnom sektoru. Uža specijalnost su mu financijske analize, uključujući izradu investicijskih studija, poslovnih planova, te studija izvedivosti i analiza troškova i koristi (CBA). Autor je knjige ‘Izrada analize troškova i koristi (CBA), praktični priručnik s uključenim primjerima dobre prakse iz područja poslovne, turističke i IRI infrastrukture’. Član je hrvatske Mense i vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK..
 
 
Ciljana skupina polaznika:
Poduzetnici, manageri, bankari, financijski analitičari, investicijski savjetnici, financijski manageri i analitičari u korporativnom sektoru, poslovni konzultanti, project manageri te ostali vezani uz investicijske projekte u svojim tvrtkama.
 
 
Kotizacija:
Redovna cijena seminara iznosi 2.490,00 kn + PDV.
PROMOTIVNA CIJENA za uplate do 11. siječnja iznosi 2.190,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Prijave:
Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava

 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...