Kontakt podaci

Katedra za strane jezike

Katedra za strane jezike
Institut za management, Draškovićeva 55
10000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr/strani-jezici

O ustanovi

Intenzivni tečaj poslovnih vještina na engleskom jeziku

Trajanje:

40 sati

Mjesto održavanja:

Zagreb

MODUL 1: POSLOVNA KORESPONDENCIJA    

Cilj:

 • Osvježiti i usavršiti već postojeće znanje poslovne korespondencije na engleskom jeziku
 • Usvojiti nove strukture i izraze sa svrhom unapređenja točnosti pismene produkcije.
 • Osvijestiti značaj stilskih razlika u formalnom i neformalnom pismenom izričaju

Sadržaj:

 • Struktura i glavni izrazi formalnog i neformalnog e-maila i poslovnog pisma.
 • Struktura i glavni izrazi internog i eksternog dopisa.
 • Ispravak učestalih jezičnih pogrešaka u pogledu točnosti i stila pismene produkcije.
 • Samostalna pismena produkcija s analizom jezičnih poteškoća.

MODUL 2: TELEFONIRANJE

Cilj:

 • Usvojiti glavne strukture i izraze učestalo korištene u telefonskim razgovorima
 • Proširiti vokabular i poboljšati točnost usmene produkcije u okviru telefonskih razgovora
 • Kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale 'fosilizirane' pogreške u usmenom izričaju

Sadržaj:

 • Terminologija i učestali izrazi korišteni u sklopu telefonskih razgovora
 • Korisni izrazi za lakše sporazumijevanje i upravljanje telefonskim razgovorom
 • Ispravak učestalih pogrešaka u usmenom izričaju u pogledu prikladnosti vokabulara i točnosti jezičnih struktura
 • Samostalna usmena produkcija s analizom jezičnih poteškoća.

MODUL 3: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Cilj:

 • Osvježiti i usavršiti već postojeće znanje iz područja prezentacijskih vještina na engleskom jeziku
 • Usvojiti nove strukture i izraze sa svrhom povećanja opsega korisnog vokabulara i slobodnijeg upravljanja strukturom i samim tokom prezentacije na stranom jeziku
 • Kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale 'fosilizirane' pogreške u usmenom izričaju

Sadržaj:

 • Terminologija i učestali izrazi korišteni za uspostavljanje strukture prezentacije
 • Korisni izrazi za zadržavanje pažnje slušatelja, prezentiranje brojčanih i statističkih informacija te  poboljšanje interaktivne prirode prezentacije
 • Ispravak učestalih pogrešaka u usmenom izričaju u pogledu prikladnosti vokabulara i točnosti jezičnih struktura
 • Priprema i samostalna prezentacija poslovne teme po izboru uz korištenje vizualnih pomagala s analizom jezičnih poteškoća.

MODUL 4: PREGOVARANJE

Cilj:

 • Proširiti raspon vokabulara iz područja pregovaranja i dogovaranja poslova kroz usvajanje korisne terminologije pregovaračkog procesa
 • Usvojiti korisne izraze za upravljanje razgovorom i sudjelovanje u pregovaračkom procesu
 • Usavršiti znanje korisnih jezičnih struktura učestalo korištenih u sklopu pregovaranja
 • Kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale 'fosilizirane' pogreške u usmenom izričaju

Sadržaj:

 • Terminologija i učestali izrazi korišteni u sklopu pregovaračkog procesa
 • Korisni izrazi za izražavanje mišljenja, predlaganje ponuda, izražavanje uvjeta, prihvaćanje ili odbijanje ponude i sl.
 • Jezične strukture pitanja i kondicionalnih rečenica
 • Samostalno korištenje novousvojenih izraza i struktura kroz simulirani pregovarački proces s analizom jezičnih poteškoća

Preduvjet za pohađanje radionica: B1 razina predznanja jezika. Besplatno testiranje znanja jezika vrši se u Institutu za menadžment, Draškovićeva 55, svakim radnim danom uz prethodnu najavu.

Kontaktirajte nas na e-mail: info@izm.hr ili putem linka.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...