Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

HR Akademija

Trajanje:

24. veljače 2017. – 30. lipnja 2017. godine

Mjesto održavanja:

Zagreb, FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije. Organizacije privlače, zapošljavaju, motiviraju i razvijaju svoje ljudske potencijale kao temeljne pokretače sadašnjih i budućih uspjeha. Raznolikost i dinamika širenja na nova tržišta zahtijeva kontinuirano unaprjeđenje managerskih i specijalističkih vještina zaposlenika kako bi oni bili sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, a najbolje tvrtke pružaju priliku za razvoj ambicioznim zaposlenicima, željnim znanja i uspjeha.

HR Akademija u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra osmišljena je kako bi potaknula sustavni pristup managementu ljudskih potencijala u procesnom i praktičnom kontekstu te kako bi se ohrabrilo korištenje najboljih hrvatskih, ali i svjetskih HR praksi.

HR Akademija sastoji se od 7 modula ukupnog trajanja 56 nastavnih sati.

Trajanje programa: 24. veljače 2017. – 30. lipnja 2017. godine
U tijeku je upis nove generacije polaznika.
Mjesto održavanja predavanja i radionica:  FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:
Strateško upravljanje ljudskim resursima (24. veljače 2017.)
 • Ključna uloga funkcije ljudskih resursa i pozicioniranje funkcije ljudskih resursa u ukupnom poslovanju tvrtke
 • Na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji strateških ciljeva tvrtke
 • Osnovne funkcije upravljanja ljudskim resursima i uloga voditelja ljudskih resursa u definiranju prioriteta
 • Modeli strateškog upravljanja ljudskim resursima
 • Planiranje i primjena strateškog upravljanja ljudskim resursima (analiza, sadržaj, obrazloženje, plan implementacije te analiza troškova i koristi)
 • Kreiranje, implementacija i praćenje najvažnijih procesa
 • Što nam donosi budućnost

Predavačica: Gordana Fabris, prof. psih.

MODUL 2:
Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika (17. ožujka 2017.)
 • Kako analizirati radno mjesto -  osobne specifikacije i kompetencije
 • Metode analize poslova – primjeri obrazaca
 • Pribavljanje kandidata  – izvori i postupci
 • Regrutiranje – praktični instrumenti i tehnike selekcija
 • E-regrutiranje – korporativne stranice, portali za zapošljavanje, video isječci, društvene mreže (LinkedIn, Facebook), blogovi i osobne stranice te forumi
 • Sveobuhvatno selekcijsko intervjuiranje – obrasci i pitanja
 • Primjer selekcije i on boardinga iz poslovne prakse Metro-a
 • Proces selekcije visokoobrazovanih pripravnika SHAPE
 • Integracija (on boarding) zaposlenika

Predavačica: Nela Bučević

MODUL 3:
Model praćenja radne uspješnosti – Performance Appraisal (7. travnja 2017.)
 • Organizacijski i individualni interesi praćenja radne uspješnosti
 • Odgovornost za praćenje i provođenje ciljeva s aspekta managera i odjela ljudskih potencijala
 • Proces praćenja radne uspješnosti – pravi čovjek na pravom mjestu
 • Model praćenja organizacijske uspješnosti
 • Metode ocjenjivanja radne uspješnosti – primjeri obrazaca
 • Što mjeri 360° Feedback upitnik – primjer obrasca
 • Najčešći problemi pri ocjenjivanju i kako ih izbjeći
 • Praćenje radne uspješnosti dva primjera iz hrvatske prakse
 • Mjere za poboljšanje radne uspješnosti – prezentacija alata
 • Razgovor o uspješnosti – feedback i dodatna motivacija

Predavačica: Igor Kovač

MODUL 4:
Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika (28. travnja 2017.)
 • Obrazovanje i razvoj – prilagodba promjenama u organizaciji i na tržištu
 • Temeljne faze procesa obuke sagledane s aspekta organizacije i zaposlenika
 • Razvoj managera – primjeri
 • Upravljanje i životni ciklus upravljanja karijerom – primjer
 • Planiranje sukcesija
 • Tehnike i metode obrazovanja te razvoja zaposlenika – primjer Petrokemija d.d.
 • E-learning
 • Evaluacija obrazovnih programa
 • Ključni pokazatelji uspješnosti
 • Učeća organizacija i upravljanje znanjem
 • Društveno odgovorno poslovanje u sustavu obrazovanja i razvoja zaposlenika

Predavačica: Sandra Prelčec, dipl. iur.

MODUL 5:
Upravljanje talentima – Talent Management (12. svibnja 2017.)
 • Što je sve talent management
 • Tko su talenti – različiti pristupi
 • Ključni elementi procjene – upravljanje učinkom i definiranje potencijala
 • Razvoj talenata
 • Zadržavanje talenata
 • Ključni koraci i ključni sudionici u procesu
 • Kreiranje „talent magnet“ kulture
 • Razvoj talenata kao kompetitivna prednost

Predavačica: Nela Bučević

MODUL 6:
Organizacijski sustav motiviranja i nagrađivanja – Reward Management (2. lipnja 2017.)
 • Orijentacija organizacije na ciljeve, rezultate i izazove
 • Koja je veza između motivacije i nagrađivanja? – Motivacijski i kompenzacijski karakter plaće
 • Suvremeni principi i zakoni motivacije zaposlenika – praktična „to do“ tablica
 • Intrinzične i ekstrinzične nagrade -  primjena u poslovnoj praksi, izazovi
 • Koliko platiti? Planovi plaće prema postignuću – case study
 • Individualni, grupni i organizacijski  sustavi nagrađivanja zaposlenika – primjeri
 • Direktne i indirektne managerske kompenzacije – primjeri
 • Modeli nagrađivanja (prodajni, administrativni, operativni) – primjeri iz prakse

Predavačica: dr.sc. Jasminka Samardžija

MODUL 7:
Transformacija kompanije – reorganizacija i programi restrukturiranja (30. lipnja 2017.)
 • Poslovanje tvrtke kroz prizmu internog i eksternog okružja
 • Uloga Ljudskih resursa u poslovanju tvrtke
 • Rezultati poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti
 • Prepoznavanje potreba za restrukturiranjem
 • Izazovi definiranja plana restrukturiranja
 • Procesi reorganizacije i promjene organizacijske kulture
 • Procesi kolektivnog pregovaranja
 • Krizno upravljanje u kontekstu interne i eksterne komunikacije
 • Modeli povećanja produktivnosti
 • Proces reorganizacije tvrtke
 • Modeli promjene organizacijske kulture
 • Mjerenja produktivnosti
 • Mjerenje učinkovitosti cjelovite transformacije kompanije

Predavač: Igor Kovač

Napomena: Svi moduli mogu se upisati pojedinačno, kao zasebni seminari.

Voditeljica programa:  Gordana Fabris, prof. psih.

Reference predavača:

Gordana Fabris, prof. psih., poslovnu karijeru započela je 1994. godine u talijanskoj tvrtki EES, a od 2000.  naredne tri godine radi u području ljudskih resursa u Allianz Zagrebu na poslovima selekcije, razvoja karijere  i kreiranja internih programa edukacije za ključne nositelje poslova u osiguranju. Od 2003. godine radi kao Voditelj razvoja ljudskih resursa u tvrtki Valamar hoteli i ljetovališta, a od 2005. godine direktor je sektora ljudskih resursa te je ujedno 2011. godine imenovana na poziciju direktora sektora ljudskih resursa i u tvrtki Riviera Adria d.d. U 2012. godini Valamaru je dodijeljena nagrada Najbolja HR praksa, za projekt Valamar akademije. Gordana Fabris proglašena je najboljom HR managericom za 2011. godinu te joj je uručena nagrada Prometej.

Dr.sc. Jasminka Samardžija je profesorica Mikroekonomije i Makroekonomije na RIT – Croatia, autorica knjige ‘Intervjui sa 100 hrvatskih lidera o životu i razvoju karijere’ i koautorica knjige ‘Menadžment ljudskih potencijala u poslovnoj praksi’. Direktorica je tvrtke Motivacijski govornik d.o.o. Aktivna je i u domeni neformalne i formalne edukacije. Njezini treninzi uključuju praktična i dinamična predavanja, vježbe i zajedničke debate, što omogućuje svakom polazniku sagledavanje individualne korisnosti sadržaja seminara. Kontinuirano se usavršava u području motivacije, komunikacije i psihologije (Medijacija – nenasilno rješavanje konflikta, RWCT – tečaj FSO-a, CARNET-ov e-learning i Izrada online tečaja), upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008 lead auditor) i EFQM modela poslovne izvrsnosti. Aktivna je autorica znanstvenih i stručnih članaka, kao i sudionica na interdisciplinarnim hrvatskim i međunarodnim konferencijama. Specijalizirala se za područje leadershipa, procjene i izgradnje prodajnog tima te za razvoj strategije holističkog pristupa razvoju organizacijskih procesa baziranog na samoprocjenjivanju, a životni i poslovni slogan koji voli dijeliti s drugima je: Ti to možeš!

Nela Bučević, mag. iur., direktorica odjela ljudskih resursa METRO Cash & Carry Hrvatska, svoju karijeru gradila je u području telekomunikacija (VIPnet), osiguranja (UNIQA osiguranje), modne industrije (INDITEX), FMCG i trgovine, a sva znanja koja je prikupljala na University of St. Thomas, Minnesota, Oxford Leadership Academy, te stručnim programima INSEAD i London Business School, danas uspješno primjenjuje u kompaniji METRO. Pored svega, u svom dosadašnjem radu sudjeluje u akvizicijama, integriranjima i start up-ima kompanija, licencirani je facilitator i coach za razvoj liderskih kompetencija, restrukturiranja i vitaliziranja kompanija. Nela je duboko posvećena razvoju ljudi strateškim vođenjem, a usmjerena je i na razvijanje socijalne odgovornosti, održivosti kompanija s iskustvom rada i vođenja timova top managementa u čak 30 zemalja. U 2014 godini proglašenja je najboljim i najinventivnijim HR menadžerom u Hrvatskoj, te je dobitnica nagrade Prometej.

Sandra Prelčec, dipl. iur., voditeljica projekata razvoja organizacije i ljudskih potencijala u Petrokemiji d.d. Kutina. Posjeduje 14 godina radnog iskustva u području upravljanja ljudskim potencijalima. Sudjelovala je u  projektima financiranim iz EU fondova iz područja razvoja ljudskih potencijala, zapošljavanja i obrazovanja na županijskoj, državnoj i europskoj razini. Tijekom profesionalne karijere šire praktično iskustvo stjecala je kao članica raznih stručnih timova u Petrokemiji i izvan nje te ga dopunjavala kontinuiranim stručnim usavršavanjima (seminari, treninzi, HR Akademija) u područjima upravljanja ljudskim potencijalima, kontrolinga te organizacije i managementa. Uže područje interesa joj je strateški HR, poslovno upravljanje te društveno odgovorno poslovanje.

Igor Kovač psiholog je po temeljnom obrazovanju, a posljednjih petnaestak godina intenzivno se bavi područjima upravljanja ljudskim resursima i sustavima poslovnog upravljanja. U Podravki je radio na uspostavljanju i oživotvorenju sustava neophodnih za suvremenu funkciju upravljanja ljudskim resursima (regrutacija i selekcija, razvoj zaposlenika, planiranje i razvoj karijere, managerska sukcesija, organizacijska kultura i klima). Od 2010. godine u ulozi direktora ljudskih resursa aktivno se bavi organizacijskim transformiranjem tvrtke ACG Lukaps, kroz provođenje dubinskih promjena u strukturi i načinu funkcioniranja kompanije. Aktivno je uključen u rad stručnih (HR centar) i strukovnih udruga (Hrvatska psihološka komora, Hrvatsko psihološko društvo) te je član programskog odbora HR summita, kao i ocjenjivačkog odbora nagrade Prometej za najboljeg HR managera, koja promovira izvrsnost na području upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj.

Ciljna skupina polaznika:

Voditelji i zaposlenici HR odjela, pravnih i kadrovskih poslova, manageri na svim razinama, djelatnici javnih institucija i poduzeća, mali i srednji poduzetnici, voditelji projekata te svi koji žele usvojiti znanja i vještine primjene suvremenog koncepta HRM-a.

Za polaznike su osigurani ručak i materijali na svim predavanjima. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Kotizacija:

Redovita cijena programa iznosi 8.600,00 kn + PDV.

Promotivna cijena za uplate do 8. veljače iznosi 7.900,00 + PDV.

Prijavite se do 31.01.2017. i ostvarite poseban akcijski popust od 15% na rane prijave i uplate za sve Mirakul Akademije.

Kotizacija za prijave i uplate do 31.01.2017. iznosi 7.310,00 kn + PDV.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.
Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.900,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Prijave:

Prijavu na program putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...