Kontakt podaci

Visoka poslovna škola Utilus

Visoka poslovna škola Utilus
Ulica Grada Mainza 21
10000 Zagreb

Tel: 01/2442-595
Fax: 01/2442-595

E-mail: utilus@utilus.hr
Web: www.utilus.hr

O ustanovi

Hotelijerski menadžment

Mjesto održavanja:

Črnomerec

Danas svuda u suvremenom svijetu obrazovanje za potrebe turizma postaje multidisciplinarno.

Stoga je Poseban naglasak i težište programa rada Visoke poslovne škole UTILUS jest osposobljavanje kadrova za praktičnu primjenu znanja i poslovnih tehnika u svakodnevnoj hotelijerskoj praksi.

Nastavni plan i program izvodi se prema izvedbenom planu kojeg su dužni prije početka nastave izraditi svi predavači za svaki pojedini predmet. Prisustvovanje nastavi je obvezno. Osim obveznih predmeta studenti još upisuju u drugoj i trećoj godini po jedan izborni predmet između šest predloženih disciplina koje im stoje na raspolaganju (izboru).
Pravo polaganje svih obveznih i izbornih predmeta studenti stječu nakon odslušanih predavanja te ispunjenih predviđenih obveza (kao što su vježbe, seminarski radovi i sl.). Ispiti se polažu pismenim, usmenim i pismeno-usmenih načinom prema unaprijed utvrđenom režimu studija.

Studij se završava obranom diplomskog rada.

Plan i program studija:

I. godina

 Predmet  I. semestar  II. semestar Sveukupno 
 Ukupno
 Tjedno  Ukupno  Tjedno
Osnove poslovne ekonomije 2 + 2 60     60
Gospodarska matematika 2 + 2
60 2 + 2 60 120
Međunarodna ekonomija     2 + 1 45 45
Osnove menadžmenta u turizmu     2 + 2 60 60
Osnove statistike     2 + 2 60 60
Turistička geografija     2 + 2 60 60
Počela turizma 2 + 2 60      
Ekologija u turizm 2 + 2 60      
Osnove marketinga(u turizmu)     2 + 2 60 60
UKUPNO 16 240
23 345 585

II. godina

Predmet III. semestar IV.semestar
Sveukupno
Tjedno Ukupno Tjedno Ukupno
Osnove prava 2 + 2 60     60
Poslovne financije 2 + 2 60     60
Politika i razvoj turizma 2 + 2 60     60
Poslovna kultura u turizmu     2 + 2 60 60
Upravljanje hotelom     2 + 2 60 60
MIP 2 + 2 60 2 + 2 60 120
Istraživanje turističkog tržišta     2 + 2 60 60
Povijesno kulturno nasljeđe i turizam     2 + 2 60 60
UKUPNO 16 240 20 300 540

III. godina

Predmet V. semestar VI.semestar
Sveukupno
Tjedno Ukupno Tjedno Ukupno
Specifični oblici turizma     2 + 2 60 60
Planiranje i controlling     2 + 2 60 60
Prodaja i recepcijsko poslovanje     2 + 2 60 60
Upravljanje ljudskim resursom 2 + 2 60     60
Računovodstvo u hotelijerstvu 1 + 1 30 1 + 1 30 60
Statistika u turizmu     2 + 2 60 60
Turistička promocija     2 + 2 60 60
Primjena informacijske tehnologije 2 + 2 60     60
UKUPNO 14 210 18 270 480

 

Stručna praksa

Stručnu praksu studenti će prema zadanom programu obavljati nakon završenog četvrtog semestra.

Obvezna praksa za studente biti će organizirana u domaćih tvrtkama, ali i u inozemstvu, u prestižnim svjetskim hotelskim kućama i turističkim kompanijama kao što su Le Meridien, Kempinski, Sir Rocco Forte Hotels, Starwood Hotels, American Express i drugim.

Opis zvanja i diploma

U ovom smjeru studenti će ostvarivali 180 ECTS bodova i time stjecati pravo na višu stručnu spremu, zvanje pristupnik ekonomije odnosno diplomu bacalaureus/bacalaurea iz hoteljerskog menadžmenta. Studij će se izvoditi kao redoviti studij. Ovi stručni nazivi kao i program nastave usklađeni su u potpunosti sa Zakonom o visokoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj.

Diplomirani studenti stjecati će odgovarajuću diplomu Visoke poslovne škole «Utilus» s pravom javnosti - Zagreb.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...