Kontakt podaci

CTT

CTT
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

Tel: 01/6168-567
Fax: 01/6118-710

E-mail: melita.zrilic@fsb.hr
Web: www.fsb.hr/ctt

O ustanovi

Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom

Mjesto održavanja:

Zagreb

Predavanja na seminaru obradit će zakonsku regulativu vezanu za EE (električni i elektronički) otpad u Republici Hrvatskoj kao i smjernice EU koje se odnose na područje gospodarenja EE otpadom.

U dijelu analize recikličnosti obradit će se klasifikacija i pregled postupaka recikliranja te strukture materijala pojedinih skupina EE-otpada. Također će se dati pregled metoda vrednovanja i procjene recikličnosti EE-otpada.

Veliki udio električnih i elektroničkih proizvoda čine polimeri. Obradit će se potrošnja polimera, udio u EE-otpadu kao i sustav gospodarenja.
Već prilikom oblikovanja proizvoda, treba voditi računa o mogućnosti recikliranja. Sukladno tome bit će dani osnovni pojmovi vezani za pravila oblikovanja za recikliranje, vrednovanje ovisno o mogućnosti recikliranja. Prikazat će se primjeri pravilno oblikovanih konstrukcija. Pojasnit će se pojam eko-indikatora kao i njihova primjena.

Obradit će se mogućnosti organizacije i postupci recikliranja EE-otpada, zahtjevi koje moraju zadovoljiti prikupljališta, pogoni i linije za rastavljanje, njihova infrastruktura te mogućnost modularne izvedbe.

Obradit će se vrste opasnih tvari u EE-otpadu, načini i postupci te troškovi zbrinjavanja.

Cilj seminara je educirati sve koji se bave ili se namjeravaju baviti gospodarenjem EE otpadom, kao i stručnjacima tvrtki koje proizvode ili održavaju, ali i koji koriste električne i elektroničke uređaje i opremu.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...