Kontakt podaci

Aplo - centar stranih jezika

Aplo - centar stranih jezika
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb

E-mail: info@aplo-centar.com
Web: www.aplo-centar.com

O ustanovi

Francuski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Francuski pripada romanskoj obitelji Indo-europskih jezika. Kao i svi romanski jezici, razvio se iz primitivnog latinskog jezika kojeg su pričali barbari koji su okupirali rimsko carstvo. Prije invazije barbara na zemlju koju danas poznajemo kao Francusku, tamo su obitavali Kelti koje su rimljani zvali, po nama puno popularnijem imenu: Gali. Jezikoslovci procjenjuju da danas oko 51 milijun ljudi govori francuski jezik u Francuskoj. Broj ljudi diljem svijeta kojima je francuski jezik prvi jezik procjenjuje se na oko 77 milijuna ljudi plus 50 milijuna ljudi koji ga koriste kao "drugi" jezik.

1. stupanj
Na ovom stupnju polaznici se između ostalog upoznavaju s francuskom abecedom, pridjevima, imenicama te njihovim množinama, a uče se i vremena poput prezenta, perfekta, budućega vremena futura, partitivnog člana DE, povratnih glagola, imperativa, komparativa i superlativa te indirektnog i direktnog objekta.
Na razini konverzacije, polaznici uče dijelove tijela, nabrajanje dana u tjednu, sata i mjeseca u godini, godišnjih doba, mjera poput širine, visine i dužine, pokrivaju se teme o kući i stanovanju, obrocima, jelima, restoranima i jelovnicima, obitelji i putovanjima. Na cijelom stupnju uči se i vrlo širok obujam riječi koje se koriste u danim temama.

2. stupanj
Polaznici se upoznavaju s konstrukcijom potvrdnih i negativnih rečenica, prošlim vremenima, nepravilnom množinom imenica i pridjeva, posvojnim i osobnim zamjenicama, imperfektom te posebnostima u pisanju nekih glagola.
Također, uz gramatičku konstrukciju, polaznici uče razgovarati o temama poput mode za žene i muškarce, o zemljama i njihovim stanovnicima, kupovanju, tržnicama, robnim kućama, voću, povrću i sl. Cijeli stupanj se bazira na konverzaciji u kojoj se i dalje proširuje već postojeći vokabular.

3. stupanj
Stječe se sposobnost snalaženja u metrou, autobusu, vlaku, avionu, brodu...te se uči o Parizu, Francuskoj, ulicama, trgovima, mostovima. Također se obrađuju teme kazališta, kinematografije, predstava, koncerata te pisanja pisama. Isto tako, raspravlja se o temama o selu, lovu, ribolovu, na plaži, o moru i ljetovanju, žetvi, berbi i životinjama.
Time se konverzacija i dalje poboljšava, a rječnik širi.
Od gramatike uče se prilozi načina i mjesta, relativne zamjenice, složene pokazne zamjenice i pridjevi, slaganje participa sa subjektom, futur s glagolima imati i biti te pluskvamperfekt s glagolima imati i biti. Također se obrađuje gramatička analiza rečenice.

4. stupanj
Na ovom stupnju težište se stavlja isključivo na samu konverzaciju i produbljivanju vokabulara i snalaženju isključivo na francuskom jeziku. Gramatički se ovaj stupanj bavi gerundivom - njegovom tvorbom i upotrebom, kondicionalom prezenta za pravilne glagole I. grupe, te izrazima koji ističu subjekt i objekt.
Obrađuju se teme zaruka, vjenčanja, seoskih zabava te također sportske teme, teme o bolnicama, nezgodama, ljetovanju, početku školske godine i općenito o francuskim običajima. Pokrivaju se teme o vlakovima, kavanama, restoranima, tržnicama i kupovanju, korištenju taxija, pošte i metroa te se obrađuju neke od poslovica, izreka i pjesmi te, naravno, proširuje se rječnik i konverzacija.

5. stupanj
Polaznici samostalno razgovaraju na francuskom jeziku te još više produbljavaju i šire konverzaciju i svoj rječnik, a pokrivaju se teme o cestama i pokrajinama u Francuskoj, školovanju i studiu u Francuskoj, bolnicama, bankama, poslovima, šumama i požarima te svim ostalim temama za koje studenti pokažu interes.
Gramatika se bavi prelaznim i neprelaznim glagolima, pasivnim i aktivnim oblicima glagola, tvorbom i upotrebom subjonctifa i pasee simple, relativnim zamjenicama, prijedlozima, prilozima, veznicima, upravnim i neupravnim govorom, inverzijom subjekta, epitetima, dodacima imenicama, pridjevima i slaganjima vremena u zavisnim rečenicama.

6. stupanj - poslovni ili opći
Polaznici dalje razvijaju i produbljuju naučeno gradivo te se cijeli semestar zasniva na konverzaciji i širenju vokabulara pa se govori o razvijanju dijaloga, poslovicama, dvorcima u Francuskoj, vinima, parfemima, francuskim pokrajinama, običajima, nošnjama, folkloru i pjesmama. Također, uči se ispunjavanje raznih dokumenata te pisanje pozivnica, a organiziraju se i tematski satovi na kojima se predavanje i razgovor temelje na zadanoj temi.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...