Kontakt podaci

Aplo - centar stranih jezika

Aplo - centar stranih jezika
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb

E-mail: info@aplo-centar.com
Web: www.aplo-centar.com

O ustanovi

Engleski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Engleski jezik originalno nastao kos staro germanskih plemena porijeklom iz Engleske. Za ljude iz Australije, Kanade, Irske, Novog Zelanda, Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država to je prvi jezik. Kao "drugi" ili službeni jezik upotrebljava se diljem svijeta, posebno u zemljama Commonwealth-a. Između ostalih tu su Indija i Južna Afrika. Osim toga službeni je jezik u mnoštvu međunarodnih organizacija.

1. stupanj
Na prvom stupnju učimo kako se upoznati i predstaviti drugima; davanje osobnih informacija, snalažnje u trgovinama, ugovaranje sastanaka te telefoniranje. Također, učimo nuditi i primati, pitati za smjer, razgovarati o vremenu i davati prijedloge.
Od vokabulara dolaze do izražaja brojevi, opis ljudi, izražavanje vremena i sati, razgovaranje o hrani i piću, dnevnim aktivnostima, putovanjima i odjeći.
Gramatika se na ovom stupnju bavi množinom, glagolom "biti", posesivnim adjektivima, brojivim i nebrojivim imenicama. Nadalje Present Simple i Continuous, Past Simple, nepravilni glagoli te glagol "going to".

2. stupanj
Na ovom stupnju bavimo se osobnim opisom, razgovorom o sebi i obitelji, odlaskom u kupovinu, naručivanjem hrane u restoranu, molbama, telefonskim manirima, ugovaranjem jednostavnih poslovnih sastanaka, opisivanjem prošlih događanja i planovima za budućnost.
U vokabularu se bavimo novcem, odjećom, hranom i pićem, medijima, izražavanjem vremena, prirodom te sportom.
U gramatici naglasak je stavljen na Present Continuous suprotstavljen s Present Simple-om, Past Simple s pravilnim i nepravilnim glagolima, pridjevi i prilozi, prvi i drugi kondicional, komparacija, Present Perfect Tense, glagoli "will" i "going to", pasiv i Past Perfect Tense.

3. stupanj
Treći stupanj se bavi idiomatskim izražavanjem, razgovorom o aktualnim događanjima, izražavanjem mišljenja, izražavanjem molbi i upita, razgovorom o praznicima, slaganju i neslaganju, razgovorom o budućim planovima, razgovorom o obiteljskoj povijesti, čitanjem dijelova iz knjiga i sumiranjem.
Vokabular se oslanja na frazne glagole, zabavu, izraze specifične za engleski jezik, sinonime i vrijeme.
Iz gramatike se uče sva sadašnja, prošla i buduća vremena, glagoli "will" i "going to" u Present Continuous vremenu, složena vremena, prijedlozi, relativne rečenice, pasiv, upoznavanje s kondicionalom, modalni glagoli i izvještaji.

4. stupanj
Na ovom stupnju bavimo se diskusijom o osobnim kvalitetama, razgovorom o uspjesima i dostignućima, obavljanjem intervjua, podnošenjem i primanjem izvještaja, čitanjem članaka i sumiranjem, razgovorom o kulturnim različitostima i problemima u društvu, diskusijom o planovima i odlukama za budućnost, osnovnim vještinama i tehnikama razgovaranja s ljudima u poslovnim situacijama.
Gramatika se bavi revizijom vremena, različitom upotrebom glagola, gerundom, uobičajenim sufiksima i prefiksima, pripovjedačkim vremenima, razlikom između aktivnih i pasivnih glagola, riječi koja izražavaju broj, aktivom i pasivom, određenim i neodređenim prilozima, relativnim rečenicama, kondicionalom te pisanjem formalnih i neformalnih pisama.

5. stupanj - KONVERZACIJSKI
Ovaj stupanj se bavi još kompleksnijim gramatičkim pravilima te se stavlja najveći naglasak na diskusije. Također, uči se o vještinama ispravljanja materijala koristeći se prepozicijama, prijedlozima i povezivanjem.
Isto tako, naglasak se stavlja na poslovni jezik, razgovor o novcu, profesionalnu praksu i operacijama, sudjelovanju u formalnim i neformalnim poslovnim sastancima, osnovnim vještinama sastavljanja izvještaja, pisanju životopisa i traženju unapređenja.

6. stupanj - NAPREDNI KONVERZACIJSKI
Ovaj stupanj omogućava komunikaciju s visokom tečnošću, razumijevanje različitih idioma te prezentiranje i javne govore, obavljanje poslova uključujući različite kulture...
Također, ovaj stupanj će vam omogućiti dovoljno znanja za odlazak u inozemstvo na rad ili učenje u zemljama u kojima se koristi engleski jezik.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...