Kontakt podaci

V.V.Butković

V.V.Butković
Marije Jambrišak 8
10000

Tel: 01/3435-801

E-mail: tajnistvo@butkovic.eu
Web: www.butkovic.eu

O ustanovi

Engleski jezik - sedmi stupanj

Mjesto održavanja:

Zagreb

Pohađaju ga učenici 7. i 8. razreda. Uvode se zahtjevniji gramatički zadaci i proširuje dosad stečeno znanje. Po završetku ovog stupnja uče učenici su potpuno spremni za gimnaziju.

Sedmi stupanj pohađaju učenici 7. i 8. razreda. U ovom stupnju uvode se zahtijevniji gramatički zadaci te se proširuje dosad stečeno znanje gramatike. Nakon završenog sedmog stupnja učenici znaju sva sadašnja i buduća glagolska vremena, te najvažnija prošla vremena, modalne glagole, frazalne glagole, verb patterns, aktiv i pasiv, kondicionalne(pogodbene) i vremenske rečenice, neupravni govor, članove, brojive i nebrojive imenice, komparaciju pridjeva, sinonime i antonime, tvorbu priloga, prijedloge, priložne oznake... Gramatičke cjeline, potkrijepljene primjerima, sistematiziraju se u gramatičkoj bilježnici.

Tematske cjeline obuhvaćaju zahtijevnije i dulje tekstove o aktualnim stvarima kao što je npr. prvi megalopolis, znanost u 21. stoljeću, povijest poznatih internacionalnih proizvoda (coca-cola, hamburger...), o načinima kako ljudi zarađuju za život, te, naravno, o ljubavi. Inzistira se na razumijevanju teksta, te na njegovom prepričavanju.

Nastava se nadopunjuje lektirom, primjenjenom stupnju učenja jezika, koju učenici samostalno čitaju i prepričavaju. Osim toga, izborom teme mjeseca, učenici se bolje upoznaju i približuju engleskoj kulturi i običajima, uspoređuju ju sa svojom te na taj način prakticiraju usmeno izražavanje.

Već nakon završenog sedmog stupnja, učenici stječu izvrsno znanje te su spremni za srednju školu.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...