Kontakt podaci

Učilište Lovran - Ustanova za obrazovanje odraslih

Učilište Lovran - Ustanova za obrazovanje odraslih
Črnikovica 7/a
51410 Opatija

Tel: 051/293-851
Fax: 051/292-451

E-mail: info@wellness.hr
Web: www.akademija.wellness.hr

O ustanovi

Dentalna asistentica / asistent

Trajanje:

Početak nastave: 06.10.2018.

Upis:

Upisi u tijeku do 15.09.2018.

Mjesto održavanja:

Opatija

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:
najmanje 17 godina starosti
Završena osnovna škola
Liječnička svjedodžba (medicina rada) o zdravstvenom stanju učenika bez kontraindikacija za zanimanje/kvalifikaciju dentalni asistent/ica
 
Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
najmanje 17 godina starosti
završen neki od programa srednje škole
liječnička svjedodžba (medicina rada) o zdravstvenom stanju učenika bez kontraindikacija za zanimanje/kvalifikaciju dentalni asistent/ica.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:
1. presliku završne svjedodžbe i preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (za program prekvalifikacije) / presliku svjedodžbe
osmoga razreda osnovne škole (za program stjecanja srednje stručne spreme)
2. presliku rodnog lista
3. presliku domovnice
4. presliku osobne iskaznice
5. liječničku potvrdu (potvrdu liječnika opće medicine) da ne postoje kontraindikacije za zanimanje Dentalna Asistentica/Asistent 
6. popunjeni obrazac za prijavu
 
Program prekvalifikacije za stjecanje srednje stručne spreme Dentalna asistentica/asistent je Učilištu Lovran odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, 12. rujna 2017.  Klasa: UP/I-602-07/17-03/00228; Urbroj: 533-25-17-0005
 
Po završetku školovanja polaznici su osposobljeni za asistiranje doktoru dentalne medicine pri pružanju dentalnih usluga, sudjeluju u provođenju profilakse i organizacije ordinacije sukladno s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnoj etici uz  razvijanje profesionalne savjesnosti i humanog odnosa.
Prekvalifikacija za zanimanje dentalna asistentica/asistent u Učilištu Lovran se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom nastave. 

Teorijska nastava: Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom prema unaprijed utvrđenom rasporedu za svaku školsku godinu.
Skupne konzultacije su obavezne za sve polaznike. Individualne konzultacije izvode se prema potrebi polaznika - neposredno u ustanovi, putem elektroničke pošte i slično.
 
Vježbe:  Temeljem pisanog zahtjeva polaznika, Ustanova može polazniku, priznati odgovarajuće
radno iskustvo kao ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.
 
Pri tom će se utvrditi:
razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.
 
Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima opće obrazovnih i stručnih predmeta, iz koje je vidljivo koji se predmeti priznaju i koje obveze polaznik ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...