Kontakt podaci

Parser compliance d.o.o.

Parser compliance d.o.o.
Ulica Milana Amruša 19
10000 Zagreb

Tel: 01 5626 001

E-mail: info@parser.hr
Web: www.parser.hr

O ustanovi

Compliance Officer - Etika u poslovanju

Mjesto održavanja:

Zagreb

Stručno osposobljavanje za stručnjaka za usklađenost - Etika u poslovanju

Funkcija usklađenosti je već dobro poznata u poslovanju telekoma, kreditnih institucija i  osiguravajućih društva. Krajem 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je obavezu uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.

Osobe zadužene za funkciju praćenja usklađenosti poslovanja trebaju imati osiguranu samostalnost i neovisnost u radu, imati potreban pristup informacijama i osoblju kako bi mogle obavljati zadatke, mogućnost zatražiti pomoć stručnjaka te ne smiju biti u sukobu interesa između svoje odgovornosti koja se odnosi na obavljanje funkcije praćenja usklađenost poslovanja i svojih drugih odgovornosti.

Funkcija praćenja usklađenosti podrazumijeva poduzimanje istraga, provođenja nadzora i procjena rizika te donošenje operativnog plana za upravljanje rizicima usklađenosti.

Ovim stručnim osposobljavanjem stječu se znanja i vještine te predlošci za rad na funkciji praćenja usklađenosti. Formirali smo tim vodećih stručnjaka na području usklađenosti kako bi polaznici edukacije stekli praktična znanja iz svih relevantnih područja rada.

Svi moduli traju od 10:00-14.00 sati te uključuju radne materijale, potvrdu o stručnom osposobljavanju te osvježenja u pauzi.

OSNOVNI MODULI:
 
ETIKA U POSLOVANJU
26.5.2020., predavač: Silvija Vig dr. sc.
 • Osnove za razumijevanje poslovne etike
 • Etičke teorije
 • Moderno poslovanje i etika
 • Implementacija poslovne etike u sustave upravljanja
 • Etički pristup u donošenju odluka
 • Modeli u rješavanju etičkih dvojbi
 • Model za provedbu programa etike i usklađenosti
 • Etički kodeks
 • Primjeri iz prakse

USKLAĐENOST RADNIH ODNOSA
9.6.2020., predavač: Marija Bošković Batarelo mag. iur. LL.M.
 • Provedba natječajnog postupka i otvorene molbe
 • Selekcijski postupak, postupak zapošljavanja, prestanak radnog odnosa
 • Ugovor o radu, Pravilnik o radu, Izjave o povjerljivosti
 • Interni akti i edukacija zaposlenika
 • Zaštita na radu
 • Zaštita dostojanstva i suzbijanje diskriminacije
 • Mjere za sprječavanje sukoba interesa
 • Zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Primjeri iz sudske prakse

PROGRAM USKLAĐENOSTI
17.6.2020., predavač: Vinko Berković dipl. iur., MBA
 • Osnove uvođenja programa usklađenosti
 • Procjene rizika usklađenosti
 • Edukacija zaposlenika
 • Sastav operativnog plana
 • Provođenje nadzora i izrada operativnog izvješća
 • Program sprječavanja prijevara
 • Uvođenje mjera protiv korupcije
 • Zaštita tržišnog natjecanja
 • Primjeri iz prakse

Cijena svakog modula: 890,00 kn + PDV
 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...