Kontakt podaci

Pučko  otvoreno  učilište   Agora

Pučko otvoreno učilište Agora
Trnjanska 114
10000 Zagreb

Tel: 01/6157-615
Fax: 01/6157-615

E-mail: tajnistvo@poua.hr
Web: www.poua.hr

O ustanovi

Autorska škola slikanja

Mjesto održavanja:

Zagreb

AGORINA autorska škola slikanja temelji se na svojevrsnim stvaralačkim komunikacijama između afirmiranih likovnih umjetnika s jedne i ljudi koje pokreće određena stvaralačka pobuda s druge strane, na komunikacijama između Učitelja - autora, poznatoga likovnog umjetnika i Učenika - autora, odrasle osobe iz neke druge profesije.

Agora je mjesto njihova susretanja, njihove umjetničke i stvaralačke komunikacije, most kojim jedni prelaze drugima, nužni kreativni poticaj nastajanju suptilne, neuhvatljive, a tako stvarne komunikacije između Učitelja i Učenika. Čudesni svijet likovnoga doživljavaja struji svakodnevno, u moderno uređenim ateljeima, s jedne na drugu stranu umjetničke autorske obale, na radost njih samih, a i nas - njihovih svjedoka.
Uspješnim završetkom AGORINE autorske škole slikanja stječe se nacionalni certifikat - javna isprava RH o umjetničkom usavršavanju u slikarstvu.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH , rješenjem od 07. 12. 2010. godine, reverificiralo je program umjetničkog usavršavanja u slikarstvu.

Programski menu:

  • Autorska škola slikanja
  • Škola crtanja subotom 
Više o programskoj strukturi:

Svrha i zadaci
Svrha je programa omogućiti razvoj oblikovnog mišljenja, kreativnih i izražaj nih sposobnosti polaznika kao i osvještavanje cjelokupnog procesa likovne prakse. Učenje je shvaćeno kao polje dvosmjerne ljudske komunikacije, a podrazumijeva rad u klimi suradnje i poticanja. Znanje, iskustvo i osvještena likovna praksa uvode polaznike tek u polje mogućnosti rješavanja problema, a ostatak se premošćuje likovnom intuicijom i doživljajem.

Ciljevi
Idejno sistematiziranje pojmova vezanih uz fenomen likovnosti i vuzualnosti uz aktivan odnos prema prirodi kao kreativnom uporištu. Kreativna aktivnost je shvaćena kao skup metoda koje čine bit likovne prakse, a krajnji cilj su autonomnost i vlastitost. Uočavanje istih jezičnih elemenata u različitim materijalima i različitih jezičnih elemenata u istim materijalima. Idejno sistematiziranje karaktera pojedinih tehnika i materijala te pokušaj iznalaženja vlastitog izraza. Inzistira se na vlastitom, nekonformističkom pristupu, oblikovnim zadacima, te poticanje istraživanja, analitičkog mišljenja i procesualnosti.

Organizacija
Nastava je grupna, do 15 polaznika, s naglasakom na vlastitom pristupu. Kratka uvodna predavanja, posjet aktualnim izložbama kompatibilnim nastavnim temama, te korištenje literature koja omogućava kontakt s kvalitetnim reprodukcijama odabranih crtačkih i slikarskih primjera tvore atraktivnu nastavnu dinamiku.

MODUL 1:

30 tjedana / 150 nastavnih sati

ELEMENTI LIKOVNOSTI
SISTEMI PROSTORNE INTEGRACIJE,
TON, PLOHA, POVRŠINA
FIGURA, PORTRAIT, AKT

Nakon uspješnog završetka 1 modula dobije se
Agorina svjedodžba
(škola crtanja)
 
MODUL 2:
 
 18 tjedana / 90 nastavnih sati

BOJA, PRINCIPI KOMPONIRANJA,
SISTEMATIZACIJA
(PASTEL, AKVAREL,
TEMPERA, AKRILIK)
 
MODUL 3
Slobodna tema
18 tjedana / 90 nastavnih sati 
 
Nakon uspješnog završetka trećeg modula dobije se
Nacionalni certifikat - upisuje se u RADNU KNJIŽICU
(autorska škola slikanja)

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...