Što je to IELTS?

Sinonimi: International English Language Testing Service,

IELTSIELTS je međunarodno priznati ispit za utvrđivanje znanja engleskog jezika, a koristi se kao dokaz pri upisu na fakultete na engleskom govornom području.