Što je to Certifikat?

CertifikatCertifikatom se službeno potvrđuje da osoba posjeduje određena znanja i vještine, a najčešće se koriste u računalnoj industriji za dokazivanje poznavanja određenih proizvoda i tehnologija.

Certifikati se obično ne odnose na poznavanje koncepta i općih znanja te nisu zamjena za formalno školovanje, a da biste dobili certifikat nije potrebno prisustvovati tečaju nego samo položiti ispit.Trajanje valjanosti certifikata je ograničeno, obično od jedne do tri godine. Da bi se produžilo trajanje certifikata, potrebno je ponovno položiti certifikacijski ispit.