ProAnima

Administriranje operativnog sustava - Windows

Cilj seminara je osposobiti polaznika za instaliranje i održavanje klijentskog operativnog sustava MS Windows te ga upoznati sa instalacijom i podešavanjem hardvera i radom sa više korisničkih računa.

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Infokatedra

Administriranje operativnog sustava – Windows 7

Administracija operativnog sustava je svakodnevna zadaća IT Administratora zaduženog za održavanje računalne mreže i računala.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe CS5 - upravljanje paketom proizvoda

Adobe Creative Suite 5 Design Premium nudi još neke proizvode koji su neophodni za rad Grafičkim dizajnerima.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe Dreamweaver – izrada web stranica

Adobe Dreamweaver CS5 svojom popularnošću predstavlja standard vizualnih alata za izradu web stranica.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe Fireworks – obrada slike

Adobe Fireworks mnogi uspoređuju sa programom Adobe Photoshop.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe Flash – ActionScript

Sve je veći trend izrade potpuno multimedijalnih web stranica sa atraktivnim izbornicima, animacijama i interaktivnosti.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe Flash – izrada vektorskih animacija

Želite li na web stranici pridobiti dodatnu pažnju koristeći atraktivne animacije (banere), bez premca najbolji alat koji će vam pomoći u tome je Adobe Flash.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe Illustrator – izrada ilustracija i dizajn

Najmoćniji program namijenjen vektorskoj grafici u CS5 verziji donosi novi skup intuitivnih poboljšanja koje će korisniku olakšati rad u konstruiranju grafika pomoću putanja i točaka.

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

Infokatedra

Adobe InDesign – stolno izdavaštvo

Adobe InDesign je danas neprikosnoveni vladar stolnog izdavaštva (DTP, Desktop Publishing).

Mjesto: Zagreb, Centardetaljnije

ProAnima

Adobe Photoshop

Cilj programa je osposobiti polaznike s mogućnošću lakoće retuširanja slika, izrađivanja specijalnih prostornih i tekstualnih efekata, korekcije boja, upotrebe filtera te pripreme slika za tisak ili web...

Mjesto: Zagrebdetaljnije